Mērķis BVV | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Mērķis BVV

Uz zinātniskiem pamatiem balstīta, praktiski orientēta profesionālā maģistra studiju programma „Biznesa vides vadība” sagatavo augstas kvalifikācijas vadības līmeņa speciālistus profesionālai darbībai privātajā, publiskajā, valsts un nevalstiskajā sektorā.

Programmas studenti apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas par mārketingu, finanšu vadību, personāla vadību, kā arī praktiskas iemaņas par to, kā efektīvi plānot un organizēt uzņēmuma darbību, klientu un piegādātāju apkalpošanu, kā arī paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju. Īpaši uzsvērta ir lietišķo zināšanu apguve uzņēmējdarbības vides vadībā, kas īstenota ar praktisko nodarbību, lietišķo un zinātnisko pētījumu, pētniecības projektu, mācību prakses un maģistra darba palīdzību.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016