Docētāji TG | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Docētāji TG

Studiju programmas saturs nav mēģinājums minēt tūrisma tirgus vajadzības. Tieši docētāju aktivitāte pētniecībā un arī dažādos sadarbības projektos ar nozari ārpus augstskolas jau veido un ietekmē tūrisma tirgus aktualitāti. Docētāju personiskā pieredze un saistība ar praksi, plašie kontakti ir viena no panākumu atslēgām arī savas karjeras uzsākšanai tūrismā pēc mērķtiecīga studiju procesa.

ViA Tūrisma un atpūtas studiju virziena vadošie mācībspēki:

Dr.art. Jānis Kalnačs, profesors, ir vairāku monogrāfiju autors, pēdējā no tām ir  apjomīgā monogrāfija  par mākslinieku Kārli Padegu "Rīgas dendijs un autsaiders", kuru Latvijas Zinātņu akadēmija nosaukusi par vienu no nozīmīgākajiem  Latvijas zinātnes sasniegumiem  2011. gadā. Daudzas Jāņa Kalnača zinātniskās publikācijas  veltītas kultūras mantojuma saglabāšanas dažādiem aspektiem un mākslas zinātnei. Jānis Kalnačs ir viens no labākajiem kultūras tūrisma pārzinātājiem Latvijā ar lielu pieredzi informācijas interpretācijā. Profesors ir laikraksta „Diena” gada balvas kultūrā 2006 un 2011 laureāts, Spīdolas balvas humanitārajās zinātnēs 2005 un Kultūras mantojuma gada balvas 2003 ieguvējs.  

Dr.geogr. Andris Klepers, docents, ir izstrādājis bakalaura studiju programmu „Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators”. Andris Klepers ir pabeidzis maģistrantūru Latvijas Universitātē, studējis Vācijā, Dānijā, un ieguvis doktora grādu ģeogrāfijā, aizstāvot doktora disertāciju par  tūrisma galamērķu telpisko struktūru mārketingu. Pateicoties akadēmiski pētnieciskai interesei par tūrismu, par Andra ikdienas darbu kļuvusi tūrisma projektu konsultēšana. Andris Klepers aktīvi darbojas tūrisma nozares profesionālajās organizācijās un projektos, arī tālākizglītības projektos, viens no retajiem klasteru un sadarbības tīklu vadības ekspertiem Latvijā, tūrisma mārketinga speciālists. Viens no vadošajiem tūristu gidu jomas pārzinātājiem Latvijā, ar lielu pieredzi tūristu grupu vadīšanā, tūrisma tirgvedībā un lietišķajā pētniecībā. 2011. gadā ieguvis balvu "Gada cilvēks tūrismā 2011".

Mg.sc.soc., Mg.oec. Inese Ebele, lektore, ir izstrādājusi bakalaura studiju programmu „Tūrisma organizācija un vadība”. Pasniedz studiju kursus cilvēkresursu vadībā, finanšu vadības pamatos, tūrisma produkta veicināšanā, cilvēkresursu vadībā un analīzē utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām. 2012. gadā Inese Ebele ir piedalījusies pētījuma/projekta veikšanā par biznesa spēļu/vadības procesu simulāciju adaptēšanas procesu ViA ("The role of management simulation games in higher education: experience of Vidzeme University of Applied Sciences").

Dr.oec. Agita Līviņa, asociētā profesore, ir ieguvusi bakalaura grādu vides zinātnēs un maģistra grādu ģeogrāfijā Latvijas Universitātē. Doktora grādu ekonomikā ieguvusi Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 2012. gadā saņēmusi Fulbright stipendiju zinātniskās pētniecības darbam Bufalo universitātē, ASV. Pētniecības virzieni – ilgtspējīga tūrisma attīstība un vadība dabas teritorijās, nišas tūrisma veidi (piemēram, kapsētu tūrisms). Tāpat Agita Līviņa vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām ar tūrismu saistītām tēmām. Vairāku  zinātnisku publikāciju autore par ilgtspējīgu tūrisma attīstību, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī starptautisku zinātnisku izdevumu redaktore.

Mg.geogr. Ilgvars Ābols, Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktors un lektors Vidzemes Augstskolā. 1996. gadā Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu ģeogrāfijā. Ilgvars Ābols vada studentu pētnieciskos darbus tūrisma jomā par dažādām, studentu interesi saistošām tēmām, seko līdzi tūrisma nozares aktivitātēm, piedalās Valmieras un apkārtnes tūrisma konsultatīvās padomes darbā. I. Ābols iesaistījies Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijas 2010-2015 izstrādē, kā arī Valmieras un apkārtnes tūrisma stratēģijas izstrādē. Tāpat viņš darbojas Vidzemes Augstskolas Ekopadomē, kurā ietilpst Vidzemes Augstskolas studenti, administrācijas darbinieki un docētāji.

Mg.man. Zane Kudure, lektore un starptautisko projektu vadītāja Vidzemes Augstskolā. Daugavpils Universitātē ieguvusi profesionālo maģistra grādu valsts pārvaldē. Lektore pasniedz studiju kursu „Tūrisma produkts” un vada studentu pētnieciskos darbus par šo jomu – tūrisma produkts, produkta izvērtēšanu, tā attīstības plānošanu utt. Šobrīd Zane Kudure ir iesaistījusies projektā par Baltijas jūras reģiona produktu izpēti ar mērķi attīstīt vienotu zīmolvedības platformu un tā daļu mārketingam, veicināt vienotu identitātes apziņu Baltijas jūras reģionā, kā arī identificēt un popularizēt reģiona dzīves stilu.

Mg.biol. Juris Smaļinskis, lektors, ir viens no pieredzes bagātākajiem pētniekiem-praktiķiem Latvijā tūrisma un vides jautājumos ar īpašu uzsvaru uz dabā balstītu tūrismu. Regulāri apseko gandrīz visus dabas un kultūras tūrisma objektus Baltijā un zina stāstu par katru no tiem. Pārzina aktuālās norises visos Latvijas reģionos. Asociācijas „Lauku ceļotājs” eksperts. Ļoti daudzu ceļvežu un ar tūrismu saistītu izdevumu autors. Aktīvi darbojas Vidzemes Augstskolas Eko padomē.

Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne, lektore, pasniedz studiju kursus tūrisma ģeogrāfijā, Latvijas dabas tūrisma ģeogrāfijā, Baltijas jūras reģiona dabas tūrisma ģeogrāfijā, pasākumu organizēšanā un vadīšanā utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

PhD. Linda Veliverronena, lektore. Pasniedz studiju kursus kultūras un mākslas vēsturē, starpkultūru komunikācijā, ceļotāju psiholoģijā un motivācijā utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde, lektore. Pasniedz studiju kursus par aktīvo tūrismu un tā vadību, tūrisma projektu vadību, lauku tūrismu, mazo un vidējo pasākumu vadību, utt. Vada studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.  No 2001. gada profesionālo pieredzi guvusi, stradājot Aktīvā tūrisma centrā "Eži", nodarbojoties gan ar aktīvā tūrisma maršrutu veidošanu, gan dažāda mēroga pasākumu projektu vadību, kā arī komandas veidošanas un organizācijas attīstības treniņu vadīšanu. Aktīvi darbojas kā eksperte tūrisma nozares projektos.

Dr.hist. Tālis Vigo Pumpuriņš, docents. Pasniedz studiju kursus par Rīgas kultūras vēsturi, muzeju darbības pamatprincipiem u.c. vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016