Prasmes un iemaņas TG | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Prasmes un iemaņas TG

Programma veidota, lai apgūtu visas tūristu gida profesijas standartā ietvertās prasmes un iemaņas, taču īpaši uzsverot:

  • ceļojumu, ekskursiju un pasākumu organizēšanas un vadīšanas prasmes;
  • spēju komunicēt, prezentēt un argumentēt;
  • prasmi attīstīt un komercializēt individuālo jaunradi un attīstīt radošumu;
  • informācijas interpretēšanu, kas balstīta uz apmeklētāju iepriekšējo pieredzi, starp-kulturālo kontekstu, iesaistot īpašu pasniegšanas māku ar mērķi rosināt jaunas intelektuālas un emocionālas pieredzes gūšanu;
  • iemaņas sabiedrības vajadzību, vēlmju, vērtību un motivāciju izprašanā tūrisma un izklaides jomas komercializācijas kontekstā;
  • nozīmīgu prasmi plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu tūrisma nozarē.

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016