Saturs TG | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Saturs TG

Studiju kursi, kas veido programmas saturu:

TŪRISMS
tūrisma pamati, tūrisma ģeogrāfija, ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms, kultūras tūrisms, pasākumi tūrismā, nozares likumdošana un tiesības, tūrisma produkts
DOMĀŠANAS PLAŠUMS
filozofija, kultūras un mākslas vēsture, reģionu vēsture, Latvijas tradicionālā kultūra, Latvijas tautsaimniecība, brīvās informācijas sistēmas, pētījumu metodoloģija
SASKARSME UN VALODAS
komunikācijas treniņš, sabiedriskās attiecības, pirmā palīdzība,angļu, vācu vai franču; krievu vai spāņu; ķīniešu, norvēģu u.c. valodas
INTERPRETĀCIJA
gidu darba metodika, iformācijas avoti un interpretācija, retorika, simbolisms, muzeju darbības pamatprincipi, starpkultūru komunikācija tūrismā
PASĀKUMI
pasākumu organizēšana un vadīšana, aktiermāksla, individuālā jaunrade, talantu komercializēšana, publiskā runa un improvizācija
UZŅĒMĒJDARBĪBA
uzņēmējdarbība, mārketings, biznesa plāns
IESPĒJA SPECIALIZĒTIES
tematiski kursa darbi, gada projekti un bakalaura darbs, prakse, Erasmus studijas, vasaras skolas

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa

Prakses studentiem noris mācību ekskursiju veidā un praktizējot tūrisma nozares uzņēmumos vai organizācijās. Prakses vietas tiek nodrošinātas vai arī students pats var ieteikt savu sarunātu prakses vietu. Daudz praktisku nodarbību tiek integrēts studiju kursā. Par standartu uzskatāma vismaz viena semestra studijas vai trīs mēnešu prakse ārvalstīs.

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016