Prieksrocības TG | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Prieksrocības TG

Studiju programmas priekšrocības

  • augstākā profesionālā izglītība tūrismā, kuras veiksmīga apguve nodrošina augstu konkurētspēju tūrisma tirgū Latvijā un plašākā mērogā;
  • iekļauts Eiropas Savienības standartam atbilstošs tūristu gidu zināšanu saturs;
  • studiju programma ir orientēta uz tūrisma nozares nākotnes tendencēm,  īpaši izceļot pieredzes gūšanas vadīšanu;
  • programmas saturs attīsta radošumu un līderspēju pasākumu organizēšanai un vadīšanai, veicina komunikācijas un prezentēšanas prasmju teorētisku un praktisku apguvi;
  • studiju procesā integrētas daudz praktiskas nodarbības, apmeklējot tūrisma vietas un uzņēmumus;
  • ārvalstu pieredze nav īpaši gadījumi, tā kļūst par programmas standartu.

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016