Karjera POL | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Karjera POL

Studiju programmas absolventiem paveras plašas karjeras veidošanas iespējas.

Mūsu absolventi strādā:

  • Valsts, reģionālā un pašvaldību līmeņa pārvaldē – veidojot sociāli atbildīgas un videi draudzīgas politikas, piesaistot finansējumu un investīcijas, vadot un novērtējot ES projektus. Tā ir iespēja valsts līmenī piedalīties politiskajā dzīvē, ietekmēt lēmumu pieņemšanu, piedāvāt inovatīvus risinājumus tautsaimniecības izaugsmei, mazināt birokrātiskos šķēršļus biznesa attīstībai, veicināt nodarbinātību, rūpēties par iedzīvotāju kopējo labklājību uz dzīves kvalitāti, veidot sociāli atbildīgas un videi draudzīgas rīcībpolitikas utt. Pašvaldībās – projektu vadība, pārrobežu sadarbība, vietējās kopienas labklājības veicināšana; iedzīvotāju iesaistīšana teritorijas attīstības plānošanā un vides kvalitātes uzlabošanā, ārējā finansējuma un investīciju piesaistē,
  • Uzņēmējdarbībā – īstenojot attīstības projektus, pārstāvot biznesa intereses, veidojot publisko un privāto partnerību (ES projektu vadība, konsultāciju bizness, sociālo, ekonomisko un politisko procesu pētniecība, uzņēmējdarbības vides attīstības projekti, biznesa interešu lobēšana, publiskās un privātās partnerības veicināšana utt.)
  • Starptautiskajā vidē – ES institūcijās, diplomātiskajā dienestā, starptautiskās organizācijās, humanitārās misijās, starpvalstu sadarbības projektos.Tā ir iespēja pārstāvēt Latviju starptautiskajā vidē.
  • Nevalstiskajā sektorā – dažādu sabiedrības grupu interešu aizstāvība, sociālās kampaņas, ekspertīze, valsts un nevalstisko organizāciju sadarbība. Interešu aizstāvība, sociālo projektu īstenošana, brīvprātīgā darba kustība, neatkarīgā ekspertīze, jauniešu iniciatīvu iedzīvināšana, neformālās izglītības projekti utt.

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016