Prieksrocības POL | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Prieksrocības POL

Studiju programmas priekšrocības

  • mācībspēki ir augsti kvalificēti un Latvijā atzīstami speciālisti ar praktiskā darba pieredzi nozarē;
  • darba devēji un prakšu organizācijas ļoti atzinīgi novērtē studentu un absolventu sagatavotību, zināšanas, pieredzi;
  • darbojoties nelielās grupās un ciešā saiknē ar mācībspēkiem, studentiem ir teicamas iespējas veidot un attīstīt politikas analīzes prasmes, studijās uzsvars ir uz sakarību izpratni, savas pozīcijas pamatošanu, argumentēta viedokļa izteikšanu, nevis teorijas iemācīšanos no galvas;
  • studiju laikā ir iespējams specializēties sev interesējošajā jomā izvēloties atbilstošas prakses organizācijas un izstrādājot pētījumus par attiecīgās nozares problemātiku;
  • studiju laikā iespējams iegūt kontaktus un veidot profesionālās attiecības, kas turpinās arī pēc augstskolas beigšanas un palīdz darba tirgū;
  • iegūt pārliecību par saviem spēkiem un iemācīties pieņemt argumentētus lēmumus komplicētās situācijās, pilnveidot savu personību, iemācīties radīt un realizēt inovatīvas idejas;
  • augstas prasības studijās: apzinoties, ka konkurence izglītības un darba tirgū ir liela, uzsvars tiek likts uz studiju kvalitāti;
  • kvalitatīvi studiju apstākļi: studiju materiālu nodrošinājums e-vidē, iespēja strādāt ar mūsdienu komunikāciju tehnoloģijām, interneta resursiem.

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016