Saturs PI | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Saturs PI

Darba tirgū arvien vairāk tiek pieprasīti speciālisti ar plašām starpnozaru zināšanām, tāpēc pārvaldības un inovāciju programmā studiju kursi ir savstarpēji integrēti tā, lai akcentētu sociālo, politisko, ekonomisko un administratīvo jomu savstarpējo saistību. Pārvaldības un inovāciju programmā iekļautas četras nozīmīgākās pārvaldības apakšnozares: politikas teorija, salīdzinošā politoloģija, starptautiskās attiecības un sabiedrības pārvaldība. Ņemot vērā studiju programmas lietišķo ievirzi, īpaša uzmanība tiek pievērsta inovatīvas sabiedrības pārvaldības principu un politikas analīzes apguvei. Tāpat studentiem tiek piedāvāti gan vispārizglītojošie kursi, piemēram, socioloģija, sociālā psiholoģija, gan kursi, kas ļauj paplašināt zināšanas citās sociālo zinātņu jomās, piemēram, komunikācijā, sabiedriskajās attiecībās, mediju darbībā, žurnālistikā.

Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Publiskā pārvalde
Latvijas valsts pārvalde un pašvaldības
Akadēmiskā rakstība
Sociālā politika
Publiskā runa
Sociālā politika
Publiskā runa
Sociālā psiholoģija politikā
Organizāciju teorija un prakse
Projektu vadība un projektu vadības prakse
Politikas analīze
Publiskās tiesības
Pētījumu metadoloģija
Ievads salīdzinošajā politikā
Interneta resursi politikā
Socioloģija
Politikas zinātnes paradigmas
Ievads politikas teorijā
Demokrātijas teorijas
Eiropas valstu politiskās sistēmas
Politiskais process Latvijā
Politekonomija, t.sk. makroekonomika
Attīstības politekonomija
Starptautiskās attiecības
ES institūcijas un pārvalde
ES politikas aspekti
Eiropas politiskā vēsture
Angļu valoda (t.sk. izvēles iespējas apgūt franču, norvēģu, krievu, ķīniešu, spāņu, vācu un itāļu valodas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016