Prasmes un iemaņas TOV | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Prasmes un iemaņas TOV

Prasmes un iemaņas, kādas studiju programma veido studentos

  • Studenti iegūst augstākā līmeņa zināšanas un attīsta mūsdienīgas prasmes, kas nepieciešamas darbam tūrisma un viesmīlības nozarē, organizāciju vadīšanā Latvijā un ārvalstīs. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studentu personības attīstībai;
  • Studenti kļūst par profesionāļiem, kas spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā un vadot citu cilvēku darbu, spēj pieņemt ilgtspējīgus un sociāli atbildīgus lēmumus un rast radošus  risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos;
  • Studenti iegūst prasmes veikt lietišķus pētījumus un argumentēti diskutēt ar speciālistiem, spēj piedāvāt efektīvus risinājumus tūrisma nozarē un organizāciju vadībā;
  • Absolventi spēj virzīt  savu un padoto tālāku personīgo un profesionālo pilnveidi.

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016