Saturs TOV | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Saturs TOV

Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Tūrisma pamati
Informācijas tehnoloģijas tūrismā
Ceļotāju psiholoģija un motivācija
Ievads starpkultūru komunikācijā
Tūrisma produkts
Tūrisma mārketings
Tūrisma produktu veicināšana
Tūrisma projektu vadība
Tūristu grupu organizēšana un vadība
Lauku tūrisms
Pilsētu tūrisms
Tūrisma ģeogrāfija
Latvijas dabas tūrisma ģeogrāfija
Tūrisms un vide
Viesmīlība
Kultūras vēsture un tūrisms
Latvijas kultūras vēsture un tūrisms
Angļu valoda tūrisma nozarē
Otrā svešvaloda (franču, vācu, krievu, ķīniešu)
Publiskā runa
Ievads uzņēmējdarbībā
Finanšu vadības pamati
Cilvēkresursu vadība
Uzņēmējdarbības tiesības
Uzņēmuma stratēģija
Mikroekonomika
Makroekonomika
Biznesa plāns
Pētījumu metodoloģija
Tūrisma statistika un datu analīze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa

Studenti iziet prakses tūrisma organizācijās visā Eiropā. Apgūst ceļojumu plānošanas un vadīšanas prasmes, dodoties mācību ekskursijās Latvijā un uz Ziemeļvastīm. Praksē tiek attīstītas viesmīlības prasmes un iemaņas strādāt ar rezervēšanas sistēmām. Daudziem studentiem prakses vietas kļūst par nākamajām darba vietām.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016