Priekšrocības TOV | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Priekšrocības TOV

Studiju programmas priekšrocības:

  • Starptautiska zināšanu un prasmju pārnese ir TOV programmas ikdiena – lielākā daļa studentu vismaz vienu semestri studē sadarbības augstskolās Eiropā, dodas vasaras praksēs ārvalstīs, studiju programmā vairākus kursus lasa viesdocētāji no ārvalstīm, studenti piedalās intensīvajās apmācību programmās sadarbības augstskolās;
  • Studenti kopā ar docētājiem veic lietišķos pētījumus un strādā ES projektos;
  • Studiju programmas saturs katru gadu tiek pilnveidots atbilstoši nozares attīstībai. Apmācībā tiek izmantotas jaunākās metodes un tehnoloģijas;
  • Fakultātes aktīvā un regulārā sadarbība ar tūrisma nozares uzņēmējiem, pašvaldībām, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, reģionālajām un profesionālajām asociācijām studentiem dod padziļinātas zināšanas par aktuālajām norisēm  tūrismā un dod iespēju izveidot plašu kontaktu loku ar nozares ekspertiem un darba devējiem;
  • Aktīvā sadarbība ar nozari dod iespēju izveidot plašu kontaktu loku ar nozares ekspertiem un darba devējiem. Studenti pēta tūrisma resursus, izstrādā uzņēmumu un teritoriju attīstības plānus, organizē dažādus pasākumus, veido informāciju par tūrisma produktiem virtuālajā vidē, piedalās vadības simulācijas spēlēs;
  • Lielākā daļa studentu vismaz vienu semestri studē sadarbības augstskolās Eiropā, dodas vasaras praksēs un studiju ekskursijās uz ārvalstīm, studiju programmā vairākus kursus lasa viesdocētāji no ārvalstīm;
  • Pieprasījums. Ar katru gadu arvien pieaug to cilvēku skaits, kas ceļo, un nodarbināto skaits ar tūrismu saistītajās nozarēs aug līdzi tūristu skaitam;
  • Dažādība. Iespējas strādāt pilsētvidē vai brīvā dabā, valsts un pašvaldības iestādēs, privātos uzņēmumos vai kļūt pašam sev par darba devēju. Darba vide var tikt saistīta ar mierīgu darbu ofisā vai aktīvu darbošanos mainīgos apstākļos gan kultūras, gan dabas jomā. Darbs, tāpat kā ceļošana, var būt atkarīgs no paša gaumes, talantiem un interesēm;
  • Ceļošana. Tūrisms – tas nebūs tikai darbs, tas būs daudzpusīgs hobijs mūža garumā, ar ko var arī nopelnīt! Turklāt nemitīgi jāpielāgojas jaunākajām tendencēm – pašlaik visā pasaulē liela nozīme ir gan tehnoloģiju izmantošanai, gan inovatīvu, radošu tūrisma produktu radīšanai, gan uzsvaram uz individualizētu apmeklētāju pieredzes vadīšanu.

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016