Mērķis POL | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Mērķis POL

Studiju programmas mērķis ir sagatavot mūsdienīgi izglītotus speciālistus, kas izprot sabiedrībā, tautsaimniecībā, publiskajā pārvaldē un starptautiskajā vidē notiekošos procesus un attīstības tendences, prot sintezēt un pielietot nozarē nepieciešamās teorētiskās zināšanas profesionālās darbības veikšanai, kā arī attīstīt studentiem zināšanas un pētnieciskā darba iemaņas, lai nodrošinātu tālākas studiju iespējas.

Kāpēc studiju programmai mainījās nosaukums?


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016