Prasmes un iemaņas MSZ | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Prasmes un iemaņas MSZ

Studiju programma sniedz zināšanas un izpratni par:

  • mediju un plašākiem komunikācijas procesiem;
  • mediju producēšanas, satura un uztveres procesiem;
  • jauno komunikācijas un informācijas tehnoloģiju un sociālo pārmaiņu mijiedarbību un to, kā tas ietekmē žurnālistiku, mediju nozari un sabiedrību;
  • valsts un sabiedrības pārvaldi, politiskās un ekonomiskās sistēmas funkcionēšanu u.c.

Studiju programma studentos veido prasmes un iemaņas, lai varētu veiksmīgi darboties mediju organizācijās:

  • žurnālistikas un mediju jomā iegūto zināšanu praktiskai pielietošanai darbībā;
  • veidot žurnālistikas saturu, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas u.c.

Studiju programma veicina mūsdienu darba tirgū pieprasītu prasmju un iemaņu apguvi:

  • darbs komandā, pētnieciskā un praktiskā darba iemaņas, spēja kritiski domāt, analizēt problēmas, uzņemties atbildību, saskarsmes prasmes, publiskās uzstāšanās iemaņas u.c.

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016