Saturs MSZ | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Saturs MSZ

Studiju kursi, kas veido programmas saturu:

MEDIJI UN SABIEDRĪBA

Latvijas mediju vide, Mediji un postkomunistiskā transformācija Latvijā, Jauno mediju teorijas, Jaunie mediji un politika, Virtuālās telpas sociālpsiholoģiskie aspekti, Nozaru žurnālistika, Tiešsaistes informācijas vide

ŽURNĀLISTIKAS PRASMES DIGITĀLĀ LAIKMETĀ
Žurnālistikas žanri un tehnikas I un II, Radio un TV žurnālistika, Multimediju komunikācija I un II, Multimediju komunikācija, Radošā rakstība, Mediju ētika

DOMĀŠANAS PLAŠUMS
Masu komunikācija, Filosofija, Socioloģija, Sabiedrības pārvalde, Politekonomija

SASKARSME UN VALODAS
Sociālā psiholoģija, Publiskā runa, Sabiedriskās attiecības, Angļu valoda komunikācijas zinātnē

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Mediju ekonomika un vadība, Mediju tiesiskie aspekti, Reklāma,

PĒTNIECĪBAS PRASMES SOCIĀLAJĀS ZINĀTNĒS
Pētījumu metodoloģija, Kvalitatīvās pētījumu metodes, Gada projekti, Bakalaura darbs, Akadēmiskā rakstība, Pētniecības prakse

IESPĒJA VEIDOT KARJERU JAU STUDIJU LAIKĀ

Prakse 24 KP apjomā, tematiski darbi kursu ietvaros

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas bakalaura studiju programmas "Mediju studija sun žurnālistika" studenti katrā studiju gadā  iziet praksi dažādās mediju organizācijas gan Latvijā, gan ārvalstu mediju uzņēmumos.

1. kursā žurnālistikas prakse I (6 nedēļas)
2. kursā žurnālistikas prakse II (6 nedēļas)
3. kursā žurnālistikas prakse III (6 nedēļas)
4. kursā pirmsdiploma prakse (8 nedēļas)


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016