Karjera KSA | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Karjera KSA

Mūsu programmas absolventi ir pieprasīti darba tirgū un veiksmīgi savas karjeras veidošanā.

Sabiedrisko attiecību speciālisti uztur attiecības ar medijiem, rūpējas par organizāciju un uzņēmumu tēlu un reputāciju, organizē kampaņas sabiedrības informēšanai, ir zinoši organizācijas attiecību veidošanā ar tās dažādajām mērķauditorijām, rūpējas par komunikāciju organizāciju un uzņēmumu iekšienē. Lai apgūtu komunikācijas zinātni un spētu strādāt ar to saistītā profesijā, jāpiemīt vēlmei arvien pilnveidot zināšanas, strādāt radoši un jāspēj likt lietā personisko emocionālo inteliģenci.

Pēc studijām Tu vari būt projektu vadītājs sabiedrisko attiecību aģentūrā, sabiedrisko attiecību speciālists dažādās valsts, nevalstiskajās un biznesa organizācijās, darboties kā komunikācijas vadītājs vai konsultants sabiedrisko attiecību un komunikācijas jautājumos, strādāt kā preses sekretārs. Tāpat Tu vari turpināt studijas maģistrantūrā Latvijā un ārvalstīs. Komunikācijas un sabiedrisko attiecību absolventi spēj ne tikai būt darba ņēmēji, bet arī sekmīgi veidot savus uzņēmumus un būt darba devēji citiem.

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016