Mērķis KSA | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Mērķis KSA

Studiju programmas mērķis ir sagatavot mūsdienīgi izglītotus, augsti kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītājus. Balstoties uz apgūtajām zināšanām, profesionālajām prasmēm un kompetencēm, programmas absolventi spēs sekmīgi veidot un vadīt stratēģiskas komunikācijas procesu mūsdienu kompleksajā un globālajā vidē, kā arī būs sagatavoti tālākajām studijām maģistrantūrā.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016