Priekšrocības BV | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Priekšrocības BV

Studiju programmas priekšrocības

  • Programmas īstenošanas rezultātā tiek sagatavoti augsti kvalificēti uzņēmumu un iestāžu vadītāji, kas gan teorētiski, gan praksē ir apguvuši biznesa uzsākšanas, organizācijas un vadības principus;
  • Tiek sagatavoti  biznesa  vadības speciālisti, kuru iegūtās zināšanas ir atbilstošas jaunākajam tendencēm, lai nodrošinātu konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā darba tirgū;
  • Studentu iegūtā diploma kvalitātes novērtējumu apliecina 2010. gada 5. oktobrī Vidzemes Augstskolai piešķirtā Eiropas Komisijas Diploma pielikuma Atzinības zīme;
  • Studiju nodrošinājums gan pilna, gan nepilna laika studiju formās, cieņpilna un individuāla attieksme pret ikvienu studentu;
  • Ļoti nozīmīga studiju procesa sastāvdaļa ir studentu patstāvīgais zinātniski- pētnieciskais darbs;
  • Studiju rezultātā absolventiem ir iespēja, izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā maģistra programmā, turpināt izglītību akadēmiskā maģistra vai profesionālā maģistra studiju programmās uzņēmējdarbības, biznesa vadības vai ekonomikas jomās.

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016