Prasmes un iemaņas IT | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Prasmes un iemaņas IT

Programmā sniegtās zināšanas un prasmes dod spēju uzņemties programmēšanas inženiera profesijas standartā noteiktos pienākumus un veikt uzdevumus šo pienākumu izpildei. Mūsu programma sniedz plašu, uz zinātniskiem pamatiem balstītu un praktiski orientētu augstāko izglītību Informācijas tehnoloģiju jomā. Tās ir iegūtas praktiskās zināšanas datorprogrammu plānošanā, izstrādē un ieviešanā organizācijā.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016