Saturs IT | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Saturs IT

Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Matemātika
Informācijas tehnoloģiju menedžments
Lietojumprogrammatūra
Datoru arhitektūra
Programmēšana
Datu pārraides tīkli
Elektronikas pamati
Operacionālās sistēmas
Algoritmi un datu struktūras
Informācijas sistēmas analīze un izstrāde
Modelēšana un formālā specifika
Sistēmprogrammēšana
C++
Datu bāzu tehnoloģijas
Programmatūras izstrādes rīki un vides
Programmatūras inženierija
Tīmekļa tehnoloģija
Specialitātes svešvaloda
Ekonomikas pamati
Profesionālā saskarsme
Nozares tiesību pamati un standarti u.c.

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa. Tās mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Informācijas tehnoloģijas profesionālā bakalaura programmas pilna laika studijās ir 3 prakses:

  • ievada prakse 4 nedēļas 2.kursā,
  • specializācijas prakse 14 nedēļas un pirmsdiploma prakse 8 nedēļas 4.kursā;

 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016