Ziņu arhīvs | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Ziņu arhīvs

Ar VPP EKOSOC-LV atbalstu pētnieks Jānis Kalnačs septembra sākumā piedalījās 11. Baltijas studiju Eiropā konferencē Mārburgā, sekcijā „Provenances pētījumi un kolekciju interpretācija” nolasot referātu „ Destiny of ‘Ownerless Property’ after Soviet reoccupation of Latvia in 1944. Private and artists’ collections”, kurā akcentēja, ka nozīmīgai Latvijas iedzīvotāju daļai dodoties bēgļu gaitās 2. pasaules karā beigās, būtiski tika mainīta tās kultūras vide. Uzturoties Mārburgā, viņš arī strādāja Herdera institūtā un Mārburgas Attēlu arhīvā, iepazīstot P. Kampes, H. Volfa un G. Krūzenšterna krājumos esošos materiālus par Vidzemes kultūras vēsturi. 

Maira Leščevica Valsts pētījumu programmas EKOSOC-LV ietvaros no Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta piedalījās no 25. līdz 29.augustam "SGEM 2015" (International Multidisciplinary Scientific Conferences on SOCIAL SCIENCES and ARTS) konferencē Albenā (Bulgārija).

Konferences rakstu krājumos publicēti 2 raksti - viens Sekcijā "Business and Tourism" and "Education and Educational science". Rakstu krājums indeksēts - Thomson Reuters, ISI Web of Knowledge, ISI Web of Science, ELSEVIER Products, SCOPUS, CrossRef (SGEM is a voting member and a registered publisher), ProQuest, EBSCO, many distinguished libraries as the British Library and other scientific institutions.

27.08 M.leščevica vadīja sekcijas darbu "Education and Educational science".

Didzis Stāvausis un Māra Maurīte Biznesa vides vadības maģistrantūras studiju programmā savus pētījumus ir izstrādājuši institūtā ar Valsts pētījumu programmas atbalstu. Apsveicam!

HESPI pētniece A. Līviņa oponente Andra Zīlāna promocijas darbam „Latvijas lielo pilsētu attīstības politikas ilgtspējības vērtējums” . Darba publiskā aizstāvēšana 2014. gada 12.decembrī.

HESPI pētniece A. Līviņa oponente Viktorijas Zaļūksnes promocijas darbam „Pilsētu sistēma Latvijā un tās attīstības perspektīvas” . Darba publiskā aizstāvēšana 2014. gada 18.decembrī.

HESPI pētniece A. Līviņa oponente Ksenijas Ijevļevas promocijas darbam „Latvijas patērētāju finanšu lietpratība mājokļu kredītu tirgū mārketinga kontekstā” . Darba publiskā aizstāvēšana 2014. gada 30.septembrī.

HESPI pētnieks J.Buholcs oponents Olgas Kazakas promocijas darbam „Sociālo mediju lietošana korporatīvajā komunikācijā Latvijā (2009-2011)”. Darba publiskā aizstāvēšana 2014. gada 10.oktobrī.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016