Ziemeļu – Baltijas tīkls MVU internacionalizācijai / NOBANET | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Ziemeļu – Baltijas tīkls MVU internacionalizācijai / NOBANET

 
 

Projekta veids: Nordplus augstākās izglītības projekts 

Īstenošanas laiks: 01.09.2013 - 30.06.2015.

Kopējais budžets: 198 568 EUR

Mērķis: Radīt tīklu un dalīties ar zināšanām, kas palīdzēs Eiropas un Ziemeļvalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem uzsākt un realizēt internacionalizācijas procesu.

Galvenās aktivitātes:

 • Izstrādāt jaunus mācību materiālus par uzņēmumu internacionalizāciju;
 • Definēt un rast risinājumus internacionalizācijas procesa jautājumiem (students palīdz uzņēmumam);
 • Integrēt zināšanas par mazo un vidējo uzņēmumu internacionalizāciju mācību programmās;
 • Izstrādāt modeļus augstskolu un uzņēmēju sadarbības organizēšanai.

Sadarbības partneri:

 • Vadošais partneris: Arcada Augstskola, Somija 
 • Dalarnas Universitāte, Zviedrija
 • Tietgen Biznesa koledža, Dānija
 • Kauņas Augstskola, Lietuva
 • Vidzemes Augstskola, Latvija
 • Tallinas Tehniskā Augstskola, Igaunija
 • Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators, Latvija
 • Somijas profesionālā biznesa absolventu apvienība
 • SIA “Wunderkraut Latvia”

Studiju virzieni: Bizness

Sīkāka informācija: www.nordicbalticnet.info

Kontaktinformācija:              

Projekta vadītājs ViA: Maira Leščevica (saturiskā vadītāja), Zane Kudure (administratīvā vadītāja)

E-pasts: maira.lescevica@va.lv

Tel: +371 20218282

ViA iesaistītais personāls: studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” mācībspēki


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016