Vienota, moderna un personām ar funkcionāliem traucējumiem piemērota prioritāro studiju virzienu studiju kompleksa izveide Vidzemes Augstskolā | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Vienota, moderna un personām ar funkcionāliem traucējumiem piemērota prioritāro studiju virzienu studiju kompleksa izveide Vidzemes Augstskolā

 

 

               IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Projekta veids: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts

Projekta vienošanās Nr: 2010/0116/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/030

Īstenošanas laiks: 2010 - 2014

Kopējais budžets: LVL 1 835 765

Mērķis: Projekta  mērķis ir augstākās izglītības kvalitātes uzlabošana un pieejamības  nodrošināšana studējošajiem ar funkcionāliem traucējumiem Vidzemes plānošanas reģionā. Vidzemes Augstskolas tiešais mērķis projektā ir ēkas rekonstrukcija, pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, bibliotēkas modernizēšanas, kā arī tehnoloģiju, iekārtu un aprīkojuma uzstādīšana ēkā Tērbatas ielā 10, Valmierā, ar mērķi izveidot modernu inženierzinātņu studiju kompleksu un uzlabot studiju programmu īstenošanu.

Galvenās aktivitātes:

  • Ēkas Tērbatas ielā 10, Valmierā, rekonstrukcija un jaunas piebūves būvniecība;
  • Infrastruktūras piemērošana personām ar funkcionāliem traucējumiem;
  • Ar būvniecību saistītu pakalpojumu īstenošana;
  • Tehnoloģiju, iekārtu, aprīkojuma iegāde izglītības programmu kvalitātes uzlabošanai prioritārajās nozarēs;
  • Bibliotēkas modernizēšana;
  • Informācijas un publicitātes pasākumi.

Sadarbības partneri: NA

Studiju virzieni: Inženierzinātnes

Sīkāka informācija: Jaunais Inženierzinātņu komplekss Vidzemes Augstskolā

Kontaktinformācija:

Projekta vadītājs ViA: Sandris Sietiņsons

E-pasts: sandris.sietinsons@va.lv

Tel.: 29275199

ViA iesaistītais personāls: Agnese Karaseva


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016