Vienota izpratne par Karjeras izglītības politikas veidošanu un ieviešanu Valmieras rajonā | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Vienota izpratne par Karjeras izglītības politikas veidošanu un ieviešanu Valmieras rajonā

LLP-LdV-VETPRO-2009-LV-354

„KIP Valmiera" ir Leonardo da Vinci programmas atbalstīts projekts.

Projektu paredzēts realizēt no 2009. gada septembra līdz  2011.gada martam.

Projekta pamatideja:  veidot vienotu izpratni par karjeras izglītību Valmieras izglītības iestādēs

Projekta mērķi:

  • sekmēt Valmieras rajona karjeras izglītības speciālistu un karjeras politikas veidotāju profesionālo pilnveidi, jaunu zināšanu un prasmju apguvi karjeras izglītības jomā;
  • veicināt modernas un efektīvas karjeras atbalsta sistēmas izveidošanu Valmieras rajona izglītības iestādēs;
  • uzlabot karjeras izglītības darbu;
  • veidot jaunas partnerības un sadarbības formas;
  • rosināt jaunu IT iespēju apguvi.

Projekta ietvaros Valmieras rajona visu līmeņu karjeras attīstības atbalsta sistēmas politikas veidotāji un ieviesēji -  Valmieras pašvaldības izglītības politikas plānotāji , Valmieras vidusskolu  un arodskolu direktori un karjeras speciālisti, Vidzemes Augstskolas karjeras speciālisti dosies pieredzes apmaiņas braucienos uz Kipru, Dāniju  un Skotiju, lai iepazīstos ar partneru labākajām praksēm un pieredzēm, karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) veidošanā, attīstīšanā un funkcionēšanā,  kā arī  Karjeras izglītības (KI) lomu un integrāciju mācību un studiju procesā, nepieciešamajiem resursiem, metodiskajiem materiāliem un darba formām,  problēmu risinājumiem un nākotnes izaicinājumiem. 

 

Kontaktiem:
Vidzemes Augstskolas Attīstības daļa
Cēsu 4, Valmiera
Tel. 64207225

Projekta vadītāja: Dace Rokena
Tel. 29232500
dace.rokena@va.lv

   

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016