Vidzemes reģiona pedagogu tālākizglītības vajadzību nodrošināšana | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Vidzemes reģiona pedagogu tālākizglītības vajadzību nodrošināšana

Projekta laikā pedagogiem tika piedāvātas 14 programmas, no kurām 8 tika izstrādātas projekta laikā, piesaistot speciālistus no Vidzemes Augstskolas un Latvijas Universitātes, kā arī no IZM multiplikatoru un pašmāju labāko speciālistu vidus.

Visnepieciešamākais pedagogiem bija 5 programmu bloks sociālo zinību skolotājiem pamatskolā, kur pavisam bija pieteikušās 15 grupas (12 tieši uz jaunizstrādātajām programmām). Savukārt vispieprasītākā bija programma klašu audzinātājiem "Koordinēts audzināšanas darbs skolā - atbalsts riska grupas bērnam", uz kuru bija pieteikušās 7 pedagogu grupas, kursi notika arī Alūksnē, Smiltenē, Limbažos.

Projektā izstrādāta un pirmo reizi īstenota tika programma "Angļu valodas profesionālā apmācība sociālo un dabas zinātņu skolotājiem priekšmeta mācīšanai bilingvāli", kuras ietvaros skolotāji apguva, kā savos priekšmetos - ģeogrāfijā, vēsturē, ekonomikā - atsevišķus tematus mācīt bilingvāli, tas ir, angļu un latviešu valodā. Tā kā programma ir 108 stundas, tā ilga visu mācību gadu, taču tieši regulārais darbs devis panākumus. Pedagogi uzsvēra, ka papildinātās angļu valodas zināšanas viņi izmantos ne tikai priekšmeta pasniegšanā, bet arī ārpus stundām, piedaloties dažādos starptautisko projektos un pieredzes apmaiņas braucienos.

Gundega Matveja

Projekta vadītāja

gundega.matveja [at] va.lv


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016