Valodas standartizācija uzņēmumos | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Valodas standartizācija uzņēmumos

Mūsdienu globalizācijas procesus raksturo gan informācijas apmaiņas gan saziņas metožu vienkāršošana, reducēšana uz plašāk lietotajām valodām. Šis elements kavē mazo valodu integrāciju. Mazās valodas ir ļoti daudzu Eiropas pilsoņu identitātes mērs un to vēsture ir arī attiecīgo teritoriju vēsture. Šajā kontekstā projekta Mona Lisa galvenais mērķis ir mazo valodu standartizācija vai standartizācijas uzlabošana darba vietās, īpaši tādās, kuras saistītas ar klientu apkalpošanu.

Projekta specifiskie mērķi ir izveidot:

  • e-apmācības līdzekli, kas būtu pieejams internetā ikvienam, kurš vēlas apgūt valodu darba vietā;
  • lingvistisko vajadzību diagnosticēšanas instrumentu;
  • mācību metodiku,  kā arī mācību palīglīdzekļus uzņēmumu darbiniekiem

Projekta kontaktpersona:
Gundega Matveja
tālr: 42 07227, 28374150
e-pasts: gundega.matveja@va.lv

www.project-monalisa.org 

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016