Vakances @ ViA | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Vakances @ ViA

izsludina konkursu uz vakanto amatu

REKTORS / E

Prasības pretendentiem:

  • doktora zinātniskais grāds;
  • darba pieredze vadošā amatā augstākās izglītības sistēmā;
  • līderība.

Kandidātus rektora amatam izvirza Vidzemes Augstskolas akadēmiskās un administratīvās struktūrvienības un Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības Padome.

Pretendentiem uz rektora amatu līdz 2017.gada 24.aprīlim plkst.17:00 jāiesniedz/jāiesūta motivācijas vēstule, izglītību, akadēmisko un zinātnisko kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, dzīves un darba gājums (CV) un Vidzemes Augstskolas attīstības redzējums.

Dokumentus jāiesniedz Vidzemes Augstskolas juristei-personāla speciālistei Valmierā, Cēsu ielā 4, LV-4201,  kabinets Nr.C204, vai jāsūta uz e-pasta adresi agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz rektora amatu”.

Tālrunis informācijai 26186555.

 

 

 

 

 

izsludina konkursu uz vakantajiem amatiem:

  • Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta direktors – nepilns darba laiks

Prasības pretendentiem: doktora grāds informācijas tehnoloģijās, datorzinātnē vai elektronikā un telekomunikācijās vai piecu gadu augstas kvalifikācijas darba pieredze nozarē, profesionālā pieredze pētniecības vai lietišķo pētījumu izstrādē un vadībā

Inženierzinātņu fakultātē:

  • asociētais profesors – 1 vieta (zinātnes nozare Informācijas tehnoloģija, apakšnozare Sistēmu analīze, modelēšana un projektēšana)
  • docents – 2 vietas (zinātnes nozare Informācijas tehnoloģija vai Datorzinātne, apakšnozare: jebkura no attiecīgās zinātņu nozares apakšnozarēm)
  • docents – 1 vieta (zinātnes nozare Vides zinātne, apakšnozare Vides pārvaldība informācijas ar specializāciju Informācijas tehnoloģijas uzņēmumu vadībā)

Sabiedrības zinātņu fakultātē:

  • lektors – 1 vieta (zinātnes nozare Vadībzinātne, apakšnozare Uzņēmējdarbības vadība ar specializāciju Tūrisms, cilvēku attīstība un vadība, finanšu vadība)
  • lektors – 1 vieta (zinātnes nozare Ekonomika, apakšnozare Reģionālā ekonomika ar specializāciju nekustamo īpašumu ekonomikā)

Pretendentiem uz vakantajiem amatiem līdz 18.maijam (viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas datuma laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”) jāiesniedz rektoram adresēta motivācijas vēstule, izglītību un zinātnisko grādu apliecinošu dokumentu kopijas, publicēto zinātnisko un metodisko darbu saraksts, CV. Pieteikumu sūtīt augstskolas juristei-personāla speciālistei - kabinets Nr.C204, Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201 vai pa e-pastu agrita.somase@va.lv ar norādi „Konkurss uz akadēmisko/institūta direktora amatu”; tālr.: 26186555.

 

 

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017