Uzņēmējspēju attīstīšana un profesionālās pieredzes apguve Eiropas Savienības uzņēmumos | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Uzņēmējspēju attīstīšana un profesionālās pieredzes apguve Eiropas Savienības uzņēmumos

Projekta mērķis ir nodrošināt Biznesa vadības nodaļas studentiem prakses vairākos ES valstu uzņēmumos biznesa vadītāja profesijai nepieciešamo profesionālo prasmju un iemaņu apguvē, vienlaikus apgūstot arī jaunas, profesionālajā darbībā nepieciešamās teorētiskās zināšanas saistībā ar konkrēto vidi.

Projekta kontaktpersona

Iveta Putniņa
tālr.: 42 07230, 26603377
e-pasts. iveta.putnina@va.lv


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016