Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators

Par programmu:

Studiju programmas mērķis ir būt par  atbalsta punktu personības izaugsmē, attīstībā un karjeras veidošanā, kas balstās uz mūsdienīgu un profesionālu tūrisma izglītību radošajā nozares sfērā – ceļojumu un pasākumu vadīšanā.

Saistošs studiju laiks personības izaugsmei un aizraujošai nākotnes karjerai – profesionāla un nākotnes tendencēm atbilstoša tūrisma izglītība radošajā nozares sfērā – atpūtas, ceļojumu un pasākumu vadīšanā.


Studiju programmas priekšrocības

 • augstākā profesionālā izglītība tūrismā, kuras veiksmīga apguve nodrošina augstu konkurētspēju tūrisma tirgū Latvijā un plašākā mērogā;
 • iekļauts Eiropas Savienības standartam atbilstošs tūristu gidu zināšanu saturs;
 • studiju programma ir orientēta uz tūrisma nozares nākotnes tendencēm,  īpaši izceļot pieredzes gūšanas vadīšanu;
 • programmas saturs attīsta radošumu un līderspēju pasākumu organizēšanai un vadīšanai, veicina komunikācijas un prezentēšanas prasmju teorētisku un praktisku apguvi;
 • studiju procesā integrētas daudz praktiskas nodarbības, apmeklējot tūrisma vietas un uzņēmumus;
 • ārvalstu pieredze nav īpaši gadījumi, tā kļūst par programmas standartu.

Studiju kursi, kas veido programmas saturu:

TŪRISMS
tūrisma pamati, tūrisma ģeogrāfija, ekotūrisms un ilgtspējīgs tūrisms, kultūras tūrisms, pasākumi tūrismā, nozares likumdošana un tiesības, tūrisma produkts
DOMĀŠANAS PLAŠUMS
filozofija, kultūras un mākslas vēsture, reģionu vēsture, Latvijas tradicionālā kultūra, Latvijas tautsaimniecība, brīvās informācijas sistēmas, pētījumu metodoloģija
SASKARSME UN VALODAS
komunikācijas treniņš, sabiedriskās attiecības, pirmā palīdzība,angļu, vācu vai franču; krievu vai spāņu; ķīniešu, norvēģu u.c. valodas
INTERPRETĀCIJA
gidu darba metodika, iformācijas avoti un interpretācija, retorika, simbolisms, muzeju darbības pamatprincipi, starpkultūru komunikācija tūrismā
PASĀKUMI
pasākumu organizēšana un vadīšana, aktiermāksla, individuālā jaunrade, talantu komercializēšana, publiskā runa un improvizācija
UZŅĒMĒJDARBĪBA
uzņēmējdarbība, mārketings, biznesa plāns
IESPĒJA SPECIALIZĒTIES
tematiski kursa darbi, gada projekti un bakalaura darbs, prakse, Erasmus studijas, vasaras skolas

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa

Prakses studentiem noris mācību ekskursiju veidā un praktizējot tūrisma nozares uzņēmumos vai organizācijās. Prakses vietas tiek nodrošinātas vai arī students pats var ieteikt savu sarunātu prakses vietu. Daudz praktisku nodarbību tiek integrēts studiju kursā. Par standartu uzskatāma vismaz viena semestra studijas vai trīs mēnešu prakse ārvalstīs.

 


Programma veidota, lai apgūtu visas tūristu gida profesijas standartā ietvertās prasmes un iemaņas, taču īpaši uzsverot:

 • ceļojumu, ekskursiju un pasākumu organizēšanas un vadīšanas prasmes;
 • spēju komunicēt, prezentēt un argumentēt;
 • prasmi attīstīt un komercializēt individuālo jaunradi un attīstīt radošumu;
 • informācijas interpretēšanu, kas balstīta uz apmeklētāju iepriekšējo pieredzi, starp-kulturālo kontekstu, iesaistot īpašu pasniegšanas māku ar mērķi rosināt jaunas intelektuālas un emocionālas pieredzes gūšanu;
 • iemaņas sabiedrības vajadzību, vēlmju, vērtību un motivāciju izprašanā tūrisma un izklaides jomas komercializācijas kontekstā;
 • nozīmīgu prasmi plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu tūrisma nozarē.

Tūrisms – viena no straujāk augošajām jomām pēdējo gadu laikā!

Ja Tev patīk multikulturāla vide, ceļošana, vēlies strādāt darbā bez rutīnas, esi aizrautīgs un pielāgojies mainīgām situācijām – laipni lūgts tūrisma pasaulē! To raksturo:

Pieprasījums – ceļo vairāk nekā miljards pasaules iedzīvotāju, un nodarbināto skaits ar tūrismu saistītajās nozarēs aug līdzi tūristu skaitam. Latvijā nākotnē tiks akcentēts kultūras tūrisms, biznesa tūrisms, aktīvais un lauku tūrisms veselības tūrisms un pasākumu organizēšana. Sekmīga programmas apguve nodrošina augstu konkurētspēju tūrisma tirgū Latvijā un plašākā mērogā (98% nodarbinātība ViA absolventiem kopumā).

Dažādība – iespējas strādāt pilsētvidē vai brīvā dabā; valsts un pašvaldības iestādēs, privātos uzņēmumos vai kļūt pašam sev par darba devēju. Darba vide var tikt saistīta ar mierīgu darbu ofisā vai aktīvu darbošanos mainīgos apstākļos gan kultūras, gan dabas jomā. Darbs, tāpat kā ceļošana, var būt atkarīgs no paša gaumes, talantiem un interesēm.

Ceļošana – lai arī galvenais pienākums ir nodrošināt veiksmīgu ceļošanu citiem visplašākajā tās nozīmē, liela daļa profesiju tūrisma sfērā paredz ceļošanu pašam/ai. Turklāt nemitīgi jāpielāgojas jaunākajām tendencēm – pašlaik visā pasaulē liela nozīme ir gan tehnoloģiju izmantošanai, gan inovatīvu, radošu tūrisma produktu radīšanai, gan uzsvaram uz individualizētu apmeklētāju pieredzes vadīšanu.

Tūrisms – tas nebūs tikai darbs, tas būs hobijs mūža garumā, ar ko var arī nopelnīt! Straujā mūsdienu attīstībā nevienam netiek prognozēts mūža darbs vienā sfērā, taču iesākt savu karjeru daudzpusīgajā tūrisma jomā ir viens no labākajiem veidiem arī turpmākajām izvēlēm.

Bakalaura studijas paver labas iespējas arī turpmākām studijām maģistratūrā, kur mērķtiecīgi var apgūt tūrisma uzņēmumu stratēģisko vadību vai citas interesējošās sfēras, kas labi kombinējamas ar komunikatīvām erudīcijā balstītām vadīšanas prasmēm.


Studiju programmas saturs nav mēģinājums minēt tūrisma tirgus vajadzības. Tieši docētāju aktivitāte pētniecībā un arī dažādos sadarbības projektos ar nozari ārpus augstskolas jau veido un ietekmē tūrisma tirgus aktualitāti. Docētāju personiskā pieredze un saistība ar praksi, plašie kontakti ir viena no panākumu atslēgām arī savas karjeras uzsākšanai tūrismā pēc mērķtiecīga studiju procesa.

ViA Tūrisma un atpūtas studiju virziena vadošie mācībspēki:

Dr.art. Jānis Kalnačs, profesors, ir vairāku monogrāfiju autors, pēdējā no tām ir  apjomīgā monogrāfija  par mākslinieku Kārli Padegu "Rīgas dendijs un autsaiders", kuru Latvijas Zinātņu akadēmija nosaukusi par vienu no nozīmīgākajiem  Latvijas zinātnes sasniegumiem  2011. gadā. Daudzas Jāņa Kalnača zinātniskās publikācijas  veltītas kultūras mantojuma saglabāšanas dažādiem aspektiem un mākslas zinātnei. Jānis Kalnačs ir viens no labākajiem kultūras tūrisma pārzinātājiem Latvijā ar lielu pieredzi informācijas interpretācijā. Profesors ir laikraksta „Diena” gada balvas kultūrā 2006 un 2011 laureāts, Spīdolas balvas humanitārajās zinātnēs 2005 un Kultūras mantojuma gada balvas 2003 ieguvējs.  

Dr.geogr. Andris Klepers, docents, ir izstrādājis bakalaura studiju programmu „Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators”. Andris Klepers ir pabeidzis maģistrantūru Latvijas Universitātē, studējis Vācijā, Dānijā, un ieguvis doktora grādu ģeogrāfijā, aizstāvot doktora disertāciju par  tūrisma galamērķu telpisko struktūru mārketingu. Pateicoties akadēmiski pētnieciskai interesei par tūrismu, par Andra ikdienas darbu kļuvusi tūrisma projektu konsultēšana. Andris Klepers aktīvi darbojas tūrisma nozares profesionālajās organizācijās un projektos, arī tālākizglītības projektos, viens no retajiem klasteru un sadarbības tīklu vadības ekspertiem Latvijā, tūrisma mārketinga speciālists. Viens no vadošajiem tūristu gidu jomas pārzinātājiem Latvijā, ar lielu pieredzi tūristu grupu vadīšanā, tūrisma tirgvedībā un lietišķajā pētniecībā. 2011. gadā ieguvis balvu "Gada cilvēks tūrismā 2011".

Mg.sc.soc., Mg.oec. Inese Ebele, lektore, ir izstrādājusi bakalaura studiju programmu „Tūrisma organizācija un vadība”. Pasniedz studiju kursus cilvēkresursu vadībā, finanšu vadības pamatos, tūrisma produkta veicināšanā, cilvēkresursu vadībā un analīzē utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām. 2012. gadā Inese Ebele ir piedalījusies pētījuma/projekta veikšanā par biznesa spēļu/vadības procesu simulāciju adaptēšanas procesu ViA ("The role of management simulation games in higher education: experience of Vidzeme University of Applied Sciences").

Dr.oec. Agita Līviņa, asociētā profesore, ir ieguvusi bakalaura grādu vides zinātnēs un maģistra grādu ģeogrāfijā Latvijas Universitātē. Doktora grādu ekonomikā ieguvusi Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 2012. gadā saņēmusi Fulbright stipendiju zinātniskās pētniecības darbam Bufalo universitātē, ASV. Pētniecības virzieni – ilgtspējīga tūrisma attīstība un vadība dabas teritorijās, nišas tūrisma veidi (piemēram, kapsētu tūrisms). Tāpat Agita Līviņa vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām ar tūrismu saistītām tēmām. Vairāku  zinātnisku publikāciju autore par ilgtspējīgu tūrisma attīstību, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī starptautisku zinātnisku izdevumu redaktore.

Mg.geogr. Ilgvars Ābols, Tūrisma un atpūtas studiju virziena direktors un lektors Vidzemes Augstskolā. 1996. gadā Latvijas Universitātē ieguvis maģistra grādu ģeogrāfijā. Ilgvars Ābols vada studentu pētnieciskos darbus tūrisma jomā par dažādām, studentu interesi saistošām tēmām, seko līdzi tūrisma nozares aktivitātēm, piedalās Valmieras un apkārtnes tūrisma konsultatīvās padomes darbā. I. Ābols iesaistījies Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijas 2010-2015 izstrādē, kā arī Valmieras un apkārtnes tūrisma stratēģijas izstrādē. Tāpat viņš darbojas Vidzemes Augstskolas Ekopadomē, kurā ietilpst Vidzemes Augstskolas studenti, administrācijas darbinieki un docētāji.

Mg.man. Zane Kudure, lektore un starptautisko projektu vadītāja Vidzemes Augstskolā. Daugavpils Universitātē ieguvusi profesionālo maģistra grādu valsts pārvaldē. Lektore pasniedz studiju kursu „Tūrisma produkts” un vada studentu pētnieciskos darbus par šo jomu – tūrisma produkts, produkta izvērtēšanu, tā attīstības plānošanu utt. Šobrīd Zane Kudure ir iesaistījusies projektā par Baltijas jūras reģiona produktu izpēti ar mērķi attīstīt vienotu zīmolvedības platformu un tā daļu mārketingam, veicināt vienotu identitātes apziņu Baltijas jūras reģionā, kā arī identificēt un popularizēt reģiona dzīves stilu.

Mg.biol. Juris Smaļinskis, lektors, ir viens no pieredzes bagātākajiem pētniekiem-praktiķiem Latvijā tūrisma un vides jautājumos ar īpašu uzsvaru uz dabā balstītu tūrismu. Regulāri apseko gandrīz visus dabas un kultūras tūrisma objektus Baltijā un zina stāstu par katru no tiem. Pārzina aktuālās norises visos Latvijas reģionos. Asociācijas „Lauku ceļotājs” eksperts. Ļoti daudzu ceļvežu un ar tūrismu saistītu izdevumu autors. Aktīvi darbojas Vidzemes Augstskolas Eko padomē.

Mg.geogr. Iveta Druva-Druvaskalne, lektore, pasniedz studiju kursus tūrisma ģeogrāfijā, Latvijas dabas tūrisma ģeogrāfijā, Baltijas jūras reģiona dabas tūrisma ģeogrāfijā, pasākumu organizēšanā un vadīšanā utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

PhD. Linda Veliverronena, lektore. Pasniedz studiju kursus kultūras un mākslas vēsturē, starpkultūru komunikācijā, ceļotāju psiholoģijā un motivācijā utt. Vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.

Mg.sc.soc. Ilze Grīnfelde, lektore. Pasniedz studiju kursus par aktīvo tūrismu un tā vadību, tūrisma projektu vadību, lauku tūrismu, mazo un vidējo pasākumu vadību, utt. Vada studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.  No 2001. gada profesionālo pieredzi guvusi, stradājot Aktīvā tūrisma centrā "Eži", nodarbojoties gan ar aktīvā tūrisma maršrutu veidošanu, gan dažāda mēroga pasākumu projektu vadību, kā arī komandas veidošanas un organizācijas attīstības treniņu vadīšanu. Aktīvi darbojas kā eksperte tūrisma nozares projektos.

Dr.hist. Tālis Vigo Pumpuriņš, docents. Pasniedz studiju kursus par Rīgas kultūras vēsturi, muzeju darbības pamatprincipiem u.c. vada arī studentu pētnieciskos darbus par dažādām tēmām.


Intervija ar studiju programmas "Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators" absolventu, tūrisma operatora "Balticvision" tūristu gidu Valdi Čeiču:

 • Kas ietekmēja Jūsu izvēli uzsākt studijas Vidzemes Augstskolā?

Es vēlējos doties ārpus Rīgas vai tomēr arī palikt Rīgā. Biju domājis arī par Liepāju, taču man pazvanīja Andris Klepers un teica „Tūrisma un organizāciju vadībā” mums viss ir pilns, bet mums ir jauna studiju programma „Tūristu gids”, kas nedaudz atšķiras no otras tūrisma programmas, ir prakses izbraucieni un šādi tādi kursi nāk klāt. Man tas iepatikās un tā arī paliku pie „Tūristu gida”.

 • Ko, Jūsuprāt, ir svarīgi ņemt vērā, pieņemot īsto lēmumu – kādā nozarē darboties nākotnē? Kam Jūs ieteiktu pievērst uzmanību tiem, kas plāno pieņemt lēmumu par studiju uzsākšanu?

Ļoti vienkārši. Tajā brīdī es par to neaizdomājos, bet tagad varu teikt, ka jāizvēlās tas, kas sagādā prieku, un es nerunāju par naudas summu, ko nopelna, bet par prieku, kas rodas ne vien studiju laikā, bet arī pēc tam strādājot.

 • Kā Jūs vērtējat izvēlēto un apgūto studiju programmu? Kādas zināšanas un iegūtās prasmes ir bijušas vērtīgākās un noderīgās tieši Jums?

Vērtīgākais, manuprāt ir bijuši prakses braucieni. Studiju kursi bija tuvu praktiskajai pieredzei. Daudz man deva arī Erasmus+ braucieni.

 • Ja Jums būtu iespēja sākt studijas no jauna, ko Jūs darītu savādāk? Kādas neizmantotās studiju vides un studenta dzīves iespējas Jūs izmantotu?

Studiju laikā es izmantoju visas apmaiņas programmas iespējas gan studējot, gan praksējoties, tur man laikam nebūtu, ko pielikt.  Iespējas bija ļoti daudz, bet es varbūt vairāk vēlētos spēlēt lakrosu, jo spēlēju tikai pēdējā gadā un nedaudz pietrūka. Un arī kursos vairāk klausītos, iedziļinātos, jo saprotu, ka tur līdz galam neizmantoju visu, ko pasniedzēji deva.

 • Kā Jūsu izvēlētā studiju programma sasaistās ar Jūsu pašreizējo nodarbošanos? Ar ko šobrīd nodarbojaties?

Principā tā profesija ar ko nodarbojos pašlaik saskan arī absolvēto studiju programmu, toreiz tā gan saucās „Tūristu gids”, bet pēc laika nāca klāt „Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators”. Un es arī esmu ceļojumu vadītājs. Principā es ceļojumu pats neveidoju, bet  es vados pēc programma, sastādu maršrutu, jāplāno grupas darbība un manuprāt tas, ko es daru tieši arī saskan ar absolvēto studiju programmu. Un tagad arī darbojos improvizācijas teātri un organizēju pasākumus, tā kā var teikt, ka esmu arī pasākumu organizators. Bet ļoti labi noder arī personīgām vajadzībām, jo pats arī daudz ceļoju.

 • Kādiem cilvēkiem, Jūsuprāt, ir piemērota šī studiju programma?

Es teiktu, ka visu var apgūt, nav jābūt super atvērtam, smieklīgam un komunikablam. To visu var iemācīties! Citam tas būs grūtāk, citam vieglāk, jo jāpārvar pretestība sevī, jo tomēr ir jāpatīk strādāt ar cilvēkiem. Ja saproti, ka tev riebjas grupa, ko tu satiec katru dienu, tad noteikti būs grūti strādāt dien dienā. Un vēl svarīgi pašattīstīties, jo tūristu gids ir profesija, kas nemitīgi liek uzzināt kaut ko jaunu, vēsture rakstās ik dienu un svarīgi, ka tu spēj atbildēt uz jautājumiem par jebkuru tēmu, pat tad, ja brauc jau savu ierasto maršruti ir jāpaņem pauze un jāuzzina kaut kas jauns, jāpilnveido savas zināšanas, lai būtu konkurēt spējīgs savā profesijā. Tu vari zināt vēsturi, valsts iekārtu, bet cilvēki var arī jautāt, piemēram, cik tagad ir liela pensija un  jaunākie noteikumi. Bieži vien mūsdienas ir interesantākas nekā 13. gadsimta noteikumi un lai varētu noturēt cilvēku uzmanību ir tomēr jāzina aktualitātes.

 • Ko Jums ir devusi Vidzemes Augstskola? Kas Vidzemes Augstskola ir priekš Jums?

Es teiktu plašāk, ne tikai Vidzemes Augstskola, bet Valmiera kā pilsēta. Tā man saistās ar studentu dzīvi, kopmītņu dzīvi, kad jāmeklē kartupeļi, lai 00:00 sataisītu sev ēst. Vidzemes Augstskola priekš manis ir Valmiera un studentu pilsēta.

 • Ja Jums šobrīd būtu 20 gadi un Jūs noķertu zelta zivtiņu, ko Jūs vēlētos?

Es vēlētos, lai noķerot zelta zivtiņu es varētu mainīt savu lokāciju, kad vien vēlos. Piemēram, man apnīk studijas es teleportējos uz nākotni, kad es tagad strādāju, man apnīk strādāt, es teleportējos uz Vidzemes Augstskolu, lai izbaudītu atkal studiju laikus.

 • Kāda ir Jūsu veiksmīgas dienas formula?

Agri piecelties un izdarīt iecerētos darbus, lai manas domas neizklīst, bet es eju pēc plānotāja, bet principā visas dienas ir foršas!


pastkarte-tg.jpg

Iegūstamais grāds: profesionālā bakalaura grāds sociālajās zinātnēs
Profesionālā kvalifikācija: tūristu gids
Studiju virziens akreditēts: līdz 2019.gada 21.maijam
Studiju veids: pilna laika studijas
Studiju ilgums: 4 gadi (8 semestri)
Prasības uzņemšanai: CE: Svešvaloda*, Latviešu valoda, Matemātika

* viena no svešvalodām: angļu val., vācu val., franču val., krievu val.

CE rezultāti – 75%; vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: latviešu valoda un svešvaloda (tā, kas CE) – 20%; Latvijas skolēnu zinātniskā konference, (pēdējo 2 gadu laikā) 1.-3.pakāpe - 5%. 

Budžeta vietu skaits 2016./2017. ak.g.: 15+5* (*budžeta vieta 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2016. gada rudens semestri)
Studiju maksa 2016./2017. ak.g. EUR 1558 (kopējā studiju maksa EUR 6232)


"Augošajā tūrisma jomā arvien palielinās nozīme pieredzes gūšanas vadīšanai, kvalitatīvai interpretācijai, starpkultūru sapratnei, personalizēšanai un improvizēšanai. Ekskursiju un pasākumu vadīšana ir tikai piemērs no dažādiem veidiem, kur darboties radošiem profesionāļiem ar vēlmi ‘būt cilvēkos’."

Domā „tūrisms”? Domā „Vidzemes Augstskola” – līderis tūrisma izglītībā Latvijā!

Programmas izstrādātājs Dr.geogr. Andris Klepers


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016