Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte

Fakultātes dekāns

Dr.art., prof. Jānis Kalnačs;
janis.kalnacs[at]va.lv

Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes docētāju kontaktinformācija

Studiju programmas

Pilna laika studijas

Fakultātes dome

Fakultātes domes priekšsēdētājs: Dr.geogr., docents Andris Klepers;
Fakultātes domes priekšsēdētāja vietnieks:
Mg.geogr., lektors Ilgvars Ābols;
Fakultātes domes sekretāre: Bc.sc.pol. Loreta Vītiņa.

Fakultātes domes sastāvs:
Dr.art., prof. Jānis Kalnačs;
Mg.sc.soc., lekt. Inese Ebele;
Dr.oec., asoc.prof. Agita Līviņa;
Dr.hist., doc. Tālis Vigo Pumpuriņš;
Mg.biol., lekt. Juris Smaļinskis;
Mg.art., Mg.oec., lekt. Linda Lotiņa;
Velta Ziediņa, studiju programmas Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators studente;
Jānis Siliņš, studiju programmas Tūrisma organizācija un vadība students;
Ilze Sauša, studiju programmas Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu organizators studente.

Lekciju un konsultāciju grafiks

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016