Studiju un zinātņu komisija | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Studiju un zinātņu komisija

Studiju un zinātņu komisijas vadītāja: Dr.sc.ing., doc. Ginta Majore.

Studiju un zinātņu komisijas vadītājas vietnieks: Dr.sc.pol., doc. Visvaldis Valtenbergs.

 

Komisijas sastāvs:

1. Dr.paed., prof. Sarma Cakula, Inženierzinātņu fakultāte.

2. Dr.oec., asoc.prof. Agita Līviņa, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

3. Dr.sc.ing., doc. Ginta Majore, Inženierzinātņu fakultāte.

4. Dr.sc.ing., doc. Kaspars Osis, Inženierzinātņu fakultāte.

5. Mg.psych., Mg.math., lekt. Vineta Silkāne, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

6. Dr.sc.pol., doc. Visvaldis Valtenbergs, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

7. Armands Aivo Astukevičs, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

8. Linda Bergmane, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

9. Vents Birze, Inženierzinātņu fakultāte.

10. Luīze Blāķe, Inženierzinātņu fakultāte.

 

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016