Studiju maksas atlaides 2016./2017. akadēmiskajam gadam | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Studiju maksas atlaides 2016./2017. akadēmiskajam gadam

Atlaides 2017./2018. akadēmiskajam gadam var mainīties.

Atlaides pamatstudijām.

20% atlaide pirmā gada studiju maksai vidusskolu absolventiem, kuriem atestāta atzīmes ir tikai izcili, teicami un ļoti labi.

Vidzemes* vidusskolu abiturientiem – 10% atlaide pirmā gada studiju maksai . Atlaide tiek piešķirta pirmajiem 30 reflektantiem, kas paraksta maksas studiju    līgumu.

Reflektantiem ar profesionālās vidējās izglītības diplomu – 10% atlaide pirmā gada studiju maksai 1.līmeņa profesionālajās augstākās izglītības programmās un profesionālās bakalaura programmās, ja turpina mācības iepriekš apgūtā specialitātē.

Koledžu absolventiem, turpinot izglītību bakalaura līmenī – 10% atlaide pirmā studiju gadā.

Eko vidusskolu aktīvistiem 10% atlaide pirmajam mācību gadam.

*Aizkraukles, Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Ādažu, Babītes,Beverīnas,Burtnieku, Carnikavas, Cesvaines, Cēsu,  Ērgļu, Gulbenes, Ikšķiles, Jaunpiebalgas,   Kocēnu, Kokneses, Krimuldas, Ķeguma, Lielvārdes, Līgatnes, Limbažu, Lubānas,  Madonas, Mālpils, Mārupes, Mazsalacas,Naukšēnu, Ogres, Pārgaujas, Pļaviņu, Priekuļu, Raunas, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Skrīveru, Smiltenes, Stopiņu, Strenču, Valkas, Valmiera, Varakļānu, Vecpiebalgas novadiem.

Atlaides augstākā līmeņa studijām.

ViA bakalaura programmu absolventiem, studējot maģistrantūrā - 25% atlaide visam studiju posmam.

Atlaide „Profesionālis” studijām maģistrantūrā – 10% atlaide visam studiju periodam, ja students studē sekmīgi un bez pārtraukuma:

  • TSV – tūrisma nozares uzņēmumos strādājošie.
  • PK – valsts iestādē vai pašvaldībā strādājošie, komunikācijas aģentūru darbinieki.
  • BVV – uzņēmumu īpašnieki un augstākā līmeņa vadītāji.
  • SSM – uzņēmumu, valsts iestāžu un pašvaldību augstākā un vidējā līmeņa vadītāji.
  • ITEM - uzņēmumu darbinieki, kas strādā kā pasākumu organizatori un  tūrisma nozares uzņēmumos strādājošie.

Lai saņemtu atlaidi „Profesionālis”, nepieciešama izziņa no darba vietas par ieņemamo amatu. Lēmumu par atlaides „Profesionālis” piešķiršanu pieņem Uzņemšanas komisija.

Atlaide par dalību BISS - 10% atlaide pirmajam studiju gadam pamatstudiju programmās  un  10% atlaide  visam studiju periodam augstākā līmeņa studijās.

Atlaides visu līmeņu studiju programmām.

10% atlaidi visam studiju gadam tiem studentiem, kuri ar vidējo atzīmi 8 un augstāk nav tikuši budžeta grupā (maksimums 3 studentiem kursā) pie nosacījuma, ka nedrīkst būt finansiāli vai akadēmiski parādi par iepriekšējo akadēmisko gadu.

Pēcatlaidi 15% apmērā no gada maksas par nozīmīgiem sasniegumiem ViA tēla popularizēšanai nacionālā, starptautiskā līmenī pie nosacījuma, ka nedrīkst būt finansiāli vai akadēmiski parādi par iepriekšējo akadēmisko gadu.

Vidzemes Augstskola sadarbībā ar basketbola klubu “Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola” , FBK "Valmiera” ,  ar futbola klubu “Valmiera Glass/Vidzemes Augstskola” un hokeja klubu "Valmiera” klubu piedāvā studiju maksas atlaides. Plašāka informācija pie attiecīgā sporta veida kluba vadības. 

Saskaņā ar 11.maija "Attīstības, akadēmisko un zinātnisko jautājumu sēdi".

Vairāk par budžeta vietām un studiju maksu


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017