Studiju kredīts | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Studiju kredīts

Valsts garantētos studiju kredītus izsniedz A/S SEB banka

Studiju kredīta maksimālā summa uz akadēmisko gadu:

 • 1880 EUR pilna laika pamatstudiju studentiem (koledžas un bakalaura studiju programmas)
 • 1412 EUR nepilna laika pamatstudiju studentiem (koledžas un bakalaura studiju programmas)
 • 2812 EUR pilna laika augstākā līmeņa studiju programmu studentiem (maģistrantūra)

Studiju kredītu ar valsts galvojumu var saņemt akreditētas studiju programmas students. Studiju kredītu banka divas reizes gadā pārskaita uz augstskolas kontu.

Studiju kredīta procentu likmes un kredītu atmaksas kārtību lūdzam skatīt  SEB bankas mājas lapā (Kredītu atmaksa) ŠEIT.

Ja kredīta summa ir mazāka par 1423 EUR , tad atmaksa jāveic 5 gadu laikā, bet ja tā pārsniedz 1423 EUR - tad kredīts jāatmaksā 10 gados.

Ja students tajā pašā bankā ir ņēmis arī studējošā kredītu, nosakot atmaksu, šie kredīti summējas.

Lai saņemtu studiju kredītu ar valsts galvojumu, jārīkojas sekojoši:

 • semestra pirmajā nedēļā (tas ir rudens semestrī līdz 11.septembrim, pavasara semestrī līdz 11.februārim) jāiesniedz iesniegums augstskolas finansistiem (Cēsu iela 4, C207.kabinets).
  Iesnieguma veidlapas pieejamas uz vietas pie finansistiem;
 • jāseko līdz informācijai par kredīta apstiprināšanu un līgumu slēgšanu bankā (informācija pieejama ViA iekštīklā sadaļā „Informācija studentiem");
 • pēc apstiprinājuma informācijas saņemšanas jādodas uz jebkuru SEB filiāli un jāslēdz līgums par studiju kredīta saņemšanu;
 • par studiju kredīta izskatīšanu un studiju kredīta līguma slēgšanu bankā būs jāmaksā komisijas maksa saskaņā ar bankas cenrādi;
 • konsultācijas par kredītu bankā ir bezmaksas;
 • studentam būs nepieciešams viens galvotājs (fiziska persona, kas apņemas pildīt saistības pret banku, gadījumā, ja pats students tās nepilda). Galvotājam jābūt vecumā līdz 65 gadiem, un viņa ienākumiem jābūt regulāriem, vismaz vienas minimālās algas apmērā (360 EUR pirms nodokļu nomaksas). Galvotājam būs jāatver konts SEB un jānoslēdz galvotāja līgums;
 • Galvotājs var galvot par viena studenta abiem (studiju un studējošā) kredītiem. Galvotājs var galvot par vairākiem savu bērnu kredītiem. Ja studējošie nav gal­vinieka bērni, galvinieks var galvot par vairākiem kredītiem, ja viņa ikmēneša ienākumi nav mazāki par valstī noteikto minimālo mēnešalgu, kura reizināta ar attiecīgo studējošo skaitu, par kuriem galvo. Persona, kura pati saņem vai atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem vai no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu saņemtu kredītu vai citus kredītus, var galvot par studējošo, ja attiecīgās personas ikmēneša kopējie maksājumi kredītsaistību dzēšanai nepārsniedz 40 procentu no kopējiem ikmēneša ienākumiem.
 • students un galvotājs var doties katrs uz savu bankas filiāli. Pieteikšanās kārtība kredītam ar valsts vārdā sniegto galvojumu ŠEIT.

Bāreņiem un bez vecāku aizgādības palikušiem bērniem (līdz 24 gadu vecumam) kredīta saņemšanai galvotājs nav nepieciešams.
Kredītu atmaksas atvieglojumus lūdzam skatīt SEB bankas mājas lapā ŠEIT

Studiju kredīts bez valsts galvojuma

Komercbankas piedāvā iespēju saņemt kredītu studijām arī bez valsts galvojuma. To var saņemt kā klātienes tā neklātienes studenti, un tam var pieteikties arī licencētās studiju programmās studējošie. Noteikumus kredīta saņemšanai un tā atmaksas kārtību katra banka nosaka individuāli.
Vairāk informācijas meklē banku mājas lapās vai pie augstskolas finansistiem (Cēsu iela 4, telpa Nr. 207).

Piemēram, informācija par Swedbank piedāvāto studiju kredītu:


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016