Stratēģiskā konsultatīvā padome | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Stratēģiskā konsultatīvā padome

Padomes priekšsēdētājs Dr.oec., asoc.prof. Juris Binde, Inženierzinātņu fakultāte

Padomes sastāvs:

  1. Dr.sc.ing., doc. Arnis Cīrulis, Inženierzinātņu fakultāte
  2. Dr.oec., asoc. prof. Juris Binde, Inženierzinātņu fakultāte
  3. Dr.sc.pol., doc. Visvaldis Valtenbergs, Sabiedrisko zinātņu fakultāte
  4. Mg.oec., lekt. Jānis Rozenbergs, Sabiedrisko zinātņu fakultāte
  5. Dr.geogr., doc. Andris Klepers, Sabiedrisko zinātņu fakultāte
  6. Dr.sc.pol., doc. Ieva Dmitričenko, Sabiedrisko zinātņu fakultāte
  7. Mg.philol., lekt. Baiba Pāvule, Sabiedrisko zinātņu fakultāte
  8. ViA SA padomes pārstāvis (pārstāvi izvirza ViA SA padome).

 

Vidzemes Augstskolas Stratēģiskās konsultatīvās padomes nolikums


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016