SocSimNet | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

SocSimNet

Projekts "Kompetences tīkls mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju un elektronikas (ICTE) ieviešanai profesionālajās mācību programmās Sociālo Sistēmu Imitāciju Modelēšanā un Pētniecībā [SocSimNet]" LV/04/B/F/PP-172.000

18 mēneši, 8 partneri, LV, DE, ES, UK

SocSimNet projekta galvenais mērķis ir samazināt tautsaimniecībā disproporciju starp sociālo un inženierzinātņu speciālistiem demokrātiskā un ekonomiski izdevīgā veidā. To panāk, veicinot ICTE tehnoloģiju, kā arī mūsdienīgu pētniecības metožu, tādu kā Sociālu Sistēmu Imitāciju Modelēšana, e-pielietojumi, kursi eksaktajās un inženierzinātnēs uc., iekļaušanu starpdisciplinārā maģistrantūras programmā Sociotehnisku Sistēmu Inženierija.

SocSimNet kompetences tīkls ietver pieredzējušus dalībniekus no dažādām Eiropas valstīm. Tie ir Vidzemes Augstskola, Latvian Intelligent Systems, Ltd., Koblenz-Landau University (Vācija), University of Valladolid (Spānija), Latvijas Tūrisma Aģentu Asociācija (ALTA), Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīgas Rajona Padomes Informācijas Tehnoloģiju Centrs, kā arī University of Surray (Lielbritānija). Lielākā daļa projekta partneru ir Eiropas Imitāciju Modelēšanas Asociācijas Sociālajās Zinātnēs (ESSA) dalībnieki.

Kā projekta pamata rezultātus var atzīmēt interdisciplināras maģistrantūras programmas un Sociālu Sistēmu Imitāciju Modelēšanas Tehnoloģijas un Līdzekļi kursa izveidi. Vienkāršots kursa modelis tiks izmantots profesionālās orientācijas vajadzībām.

Projekta partneri īpašu uzmanību velta rezultātu izplatīšanai un valorizācijai, kā rezultātā izvietos darba rezultātus Internet vidē, piedalās starptautiskās konferencēs, kā arī sadarbībā ar Latvijas Tūrisma Aģentu Asociāciju (ALTA) organizēs sekciju "ICTE un Imitāciju Modelēšanas Tehnoloģiju izmantošana tūrisma sistēmās" Starptautiskajā tūrisma gadatirgū BALTTOUR 2006.

Eksperimentālās ieviešanas rezultāti tiek galvenokārt orientēti uz izmantošanu tūrisma, vides veselības, kā arī biznesa sistēmu un pielietojumu pārvaldībā.

Projekta SocSimNet auditorija ir profesionālās un akadēmiskās augstākās izglītības iestādes Eiropā un pasaulē (universitātes, koledžas, mācību centri uc.), kas sagatavo speciālistus sociālajās zinātnēs, kā arī ir ieinteresētas ICTE profesionāļu specializācijā.

Projekta mājas lapa

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016