Sociālo zinātņu fakultāte | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Sociālo zinātņu fakultāte

Fakultātes dekāns

Dr.sc.pol., doc. Visvaldis Valtenbergs
visvaldis.valtenbergs[at]va.lv

Tālr.: +371 64 281238

Sociālo zinātņu fakultātes docētāju kontaktinformācija

Studiju programmas

Fakultātes dome

Fakultātes domes priekšsēdētāja: Mg.psych., Mg.math., doc. Vineta Silkāne

Fakultātes domes priekšsēdētājas vietnieks: Dr.sc.comm., doc. Jānis Buholcs

Fakultātes domes sekretāre: Bc.sc.soc. Solvita Strode

Fakultātes domes sastāvs:
Mg.sc.soc., doc. Dace Jansone
Mg.sc.soc., lekt. Agnese Karaseva
Mg.sc.soc., lekt. Liene Ločmele
Dr.sc.pol., asoc prof. Feliciana Rajevska
Dr.sc.pol., doc. Visvaldis Valtenbergs
 
Studējošo pārstāvji:

Ralfs Piziks - Politoloģijas studiju programmas students
Lote Lārmane - Mediju studiju un žurnālistikas studiju programmas studente

Lekciju un konsultāciju grafiks.

 

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016