Senāts | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Senāts

Senāts ir koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē visas Vidzemes Augstskolas darbības sfēras. Senāts sastāv no 20 locekļiem: 15 akadēmiskā personāla pārstāvjiem, 4 studējošo pārstāvjiem un 1 vispārējā personāla pārstāvja. Senāta pilnvaru termiņš ir divi gadi.

Senāta priekšsēdētāja: Dr.oec., asoc.prof. Sarmīte Rozentāle.

Senāta priekšsēdētājas vietnieks: Mg.math.ing., Mg.iur., lekt. Ojārs Bāliņš.

Senāta sekretāre: Evija Lubņevska (e-pasts: evija.lubnevska@va.lv).

 

Senāta sastāvs

Akadēmiskā personāla pārstāvji Senātā:

1.      Mg.oec., lekt. Aigars Andersons, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

2.      Mg.math.ing., Mg.iur., lekt. Ojārs Bāliņš, Inženierzinātņu fakultāte.

3.      Dr.paed., prof. Sarma Cakula, Inženierzinātņu fakultāte.

4.      Dr.sc.ing., doc. Arnis Cīrulis, Inženierzinātņu fakultāte.

5.      Mg.sc.soc., lekt. Inese Ebele, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

6.      Mg.sc.soc., lekt. Ilze Grīnfelde, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

7.      Dr.oec., asoc.prof. Agita Līviņa, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

8.      Dr.sc.ing., doc. Ginta Majore, Inženierzinātņu fakultāte.

9.    Dr.sc.ing., doc. Kaspars Osis, Inženierzinātņu fakultāte.

10.    Dr.oec., prof. Sarmīte Rozentāle, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

11.    Mg.psych., Mg.math., lekt. Vineta Silkāne, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

12.    Dr.sc.pol., doc. Visvaldis Valtenbergs, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

13.    Mg.paed., lekt. Valdis Vīksna, Inženierzinātņu fakultāte.

14.    Dr.chem., lekt. Valdis Zaķis, Inženierzinātņu fakultāte.

 

Studējošo pārstāvji Senātā:

1. Armands Aivo Astukevičs, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

2. Linda Bergmane, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

3. Vents Birze, Inženierzinātņu fakultāte.

4. Luīze Blāķe, Inženierzinātņu fakultāte.

 

Vispārējā personāla pārstāvis Senātā:

1. Mg.oec. Ginta Sēne , galvenā finansiste - Finanšu grupas vadītāja.

Senāta sēdes notiek katra mēneša ceturtajā trešdienā.
Tajās drīkst piedalīties jebkurš students un augstskolas darbinieks.

Vidzemes Augstskolas Senāta nolikums

Senāta ietvaros darbojas divas pastāvīgās komisijas:

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017