Satversmes sapulces pārstāvji | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Satversmes sapulces pārstāvji

Akadēmiskā personāla pārstāvji:

Mg.oec., lekt. Aigars Andersons (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Mg.math.ing., Mg.iur., lekt.Ojārs Bāliņš (Inženierzinātņu fakultāte)

Mg.oec., lekt. Jānis Bikše (Inženierzinātņu fakultāte)

Dr.oec., prof. Juris Binde (Inženierzinātņu fakultāte)

Dr.sc.comm., doc. Jānis Buholcs (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dr.paed., prof. Sarma Cakula (Inženierzinātņu fakultāte)

Dr.sc.ing., asoc.prof. Arnis Cīrulis (Inženierzinātņu fakultāte)

Mg.sc.soc., Mg.oec., lekt. Inese Ebele (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Mg.philol., lekt. Selga Goldmane (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Mg.sc.soc., lekt. Ilze Grīnfelde (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dr.art., prof. Jānis Kalnačs (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Mg.sc.soc., lekt. Agnese Karaseva (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dr.geogr., doc. Andris Klepers (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dr.oec., prof. Maira Leščevica (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dr.oec., prof. Agita Līviņa (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Mg. sc. soc., lekt. Liene Ločmele (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dr.phil (PhD)., lekt. Linda Veliverronena (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Mg.paed., lekt. Vija Melbārde (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dr.sc.ing., doc. Kaspars Osis (Inženierzinātņu fakultāte)

Mg.oec., lekt. Jānis Rozenbergs (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dr.oec., prof. Sarmīte Rozentāle (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Mg.sc.comp., lekt. Maija Sedleniece (Inženierzinātņu fakultāte)

Mg.paed., lekt. Valdis Vīksna (Inženierzinātņu fakultāte)

Dr.chem. , lekt. Valdis Zaķis (Inženierzinātņu fakultāte)

Vispārējā personāla pārstāvji:

Bc.oec. Iveta Grīnberga (saimniecības pārvaldniece)

Dr.hist. Gatis Krūmiņš (rektors)

Mg.sc.comp. Daina Leja (studiju informācijas sistēmas vadītāja)

Mg.philol. Evija Lubņevska (galvenā lietvede)

Mg.sc.soc. Inita Sakne (finanšu speciāliste)

Mg.oec. Ginta Sēne (galvenā finansiste)

Bc.jur. Agrita Šomase (juriste - personāla speciāliste)

Bc.oec. Līga Zariņa (galvenā grāmatvede)

Studējošo pārstāvji:

Deniss Golubevs (Inženierzinātņu fakultāte)

Dāvids Markovs (Inženierzinātņu fakultāte)

Elza Akmene (Inženierzinātņu fakultāte)

Annija Ņizina (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Reinis Lezdiņš (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dana Āre (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Jēkabs Simonovs (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Monta Skujeniece (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017