Satversmes sapulces pārstāvji | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Satversmes sapulces pārstāvji

Akadēmiskā personāla pārstāvji:

Mg.oec., lekt. Aigars Andersons (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Mg.geogr., lekt. Ilgvars Ābols (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Mg.math.ing., Mg.iur., lekt.Ojārs Bāliņš (Inženierzinātņu fakultāte)

Dr.oec., asoc.prof. Juris Binde (Inženierzinātņu fakultāte)

Mg.sc.oec., lekt. Sandra Brigsa (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dr.sc.comm., doc. Jānis Buholcs (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dr.paed., prof. Sarma Cakula (Inženierzinātņu fakultāte)

Dr.sc.ing., asoc.prof. Arnis Cīrulis (Inženierzinātņu fakultāte)

Mg.sc.soc., lekt. Inese Ebele (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Mg.philol., lekt. Selga Goldmane (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Mg.sc.soc., lekt. Ilze Grīnfelde (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dr.art., prof. Jānis Kalnačs (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dr.geogr., doc. Andris Klepers (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dr.oec., prof. Agita Līviņa (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Mg. sc. soc., lekt. Liene Ločmele (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Mg.art.,Mg.oec., lekt. Linda Lotiņa (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dr.sc.ing., doc. Ginta Majore (Inženierzinātņu fakultāte)

Mg.paed., lekt. Vija Melbārde (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dr.sc.ing., doc. Kaspars Osis (Inženierzinātņu fakultāte)

Dr.sc.pol., asoc.prof. Feliciana Rajevska (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dr.oec., prof. Sarmīte Rozentāle (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Mg.paed., lekt. Valdis Vīksna (Inženierzinātņu fakultāte)

Dr.chem. , lekt. Valdis Zaķis (Inženierzinātņu fakultāte)

Vispārējā personāla pārstāvji:

Bc.oec. Iveta Grīnberga (saimniecības pārvaldniece)

Dr.hist. Gatis Krūmiņš (rektors)

Mg.sc.comp. Daina Leja (studiju informācijas sistēmas vadītāja)

Mg.philol. Evija Lubņevska (galvenā lietvede)

Mg.sc.soc. Inita Sakne (finanšu speciāliste)

Mg.oec. Ginta Sēne (galvenā finansiste)

Bc.jur. Agrita Šomase (juriste - personāla speciāliste)

Bc.oec. Līga Zariņa (galvenā grāmatvede)

Studējošo pārstāvji:

Elīza Akmene (Inženierzinātņu fakultāte)

Armands Aivo Astukevičs (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dāvis Āre (Inženierzinātņu fakultāte)

Linda Bergmane (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Jēkabs Simonovs (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Sanda Iesalniece (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Ieva Lauskiniece (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

Dana Āre (Sabiedrības zinātņu fakultāte)

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2017