Sabiedrības zinātņu fakultāte | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Sabiedrības zinātņu fakultāte

Fakultātes dekāns

Mg.oec., lektors Aigars Andersons.

E-pasts: aigars.andersons@va.lv
Tel. 28233997

Sabiedrības zinātņu fakultātes docētāju kontaktinformācija

Studiju programmas

Sabiedrības zinātņu fakultātes Dome

        SZF Domes priekšsēdētāja –
        Dr.oec., asociētā profesore Maira Leščevica,

        SZF Domes priekšsēdētājas vietniece – 
        Mg.paed., lektore Vija Melbārde,

        SZF Domes sekretāre – 
        
Bc.sc.pol. Loreta Vītiņa      

        SZF Domes locekļi –
        Mg.oec., lektors Aigars Andersons,
        Mg.sc.soc., lektore Liene Ločmele,
        Dr.art., profesors Jānis Kalnačs,
        Mg.sc.soc., lektore Agnese Karaseva,
        Dr.geogr., docents Andris Klepers,
        Mg.sc.soc., lektore Ilze Grīnfelde,
        Mg.philol., lektore Selga Goldmane,
        Dr.sc.pol., docents Visvaldis Valtenbergs,
        Studiju programmas Tūrisma organizācija un vadība studente Dana Āre,
        Studiju programmas Biznesa vadība studente Ieva Sproģe,
        Studiju programmas Pārvaldība un inovācijas studente Sanda Iesalniece.

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016