Revīzijas komisija | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Revīzijas komisija

Revīzijas komisija veic iekšējās revīzijas uzdevumus. Tā pārbauda ViA finansiālo un saimniecisko darbību atbilstību ViA Satversmes un institūciju lēmumiem, kā arī Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Revīzijas komisija saskaņā ar ViA Satversmi trīs cilvēku sastāvā tiek ievēlēta uz diviem gadiem.

Revīzijas komisijas sastāvs

Akadēmiskā personāla pārstāvji:

1. Mg.sc.soc., lekt. Ilze Grīnfelde, Sabiedrības zinātņu fakultāte.
2. Mg.sc.soc., lekt. Agnese Karaseva, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

Studējošo pārstāvis:

3. Armands Aivo Astukevičs, Sabiedrības zinātņu fakultāte.

Revīzijas komisijas nolikums.

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016