ViA prioritārie pētījumu virzieni | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

ViA prioritārie pētījumu virzieni

Pētniecība ViA ir studiju procesa sastāvdaļa, tā tiek realizēta visu studiju programmu ietvaros visās ViA akadēmiskajās un zinātniskajās struktūrvienībās.

Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte

Biznesa vides ilgtspējīgas attīstības teorētiskā un praktiskā izpēte.

Informācija par fakultāti šeit

Inženierzinātņu fakultāte

Mūsdienīgu IKTE risinājumu izmantošana sistēmu projektēšanai un pavadīšanai.

  • Telekomunikāciju sistēmu ekonomiskā pamatojuma analīze
  • Sadalītu informācijas pārraides un apstrādes sistēmu arhitektūra
  • E - apmācības attīstības modelis mūsdienu tehnoloģiju attīstības perspektīvā

Informācija par fakultāti šeit

Sociālo zinātņu fakultāte

Sabiedrības pārvaldības mehānismu analīze,
Starpdisciplinārie pētījumi mūsdienu komunikācijā.

Informācija par fakultāti šeit

Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāte

Tūrisms un ilgtspējīga attīstība.

  • Kultūras mantojuma saglabāšana
  • Kultūras tūrisma vadīšana
  • Tūrisma ekonomiskie un reģionālie aspekti
  • Tūrisma plānošana. Tūrisms aizsargājamās teritorijās

Informācija par fakultāti šeit

Valodu un kultūras studiju centrs

Vispārīgā valodniecība,
Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība,
Lietišķā valodniecība,
Valodu apguve,
Literatūrzinātne,
Starpkultūru komunikācija

Informācija par centru šeit

Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts

Loģistikas informācijas sistēmas un RFID tehnoloģijas,
Biznesa procesu modelēšana,
Hibrīdas imitāciju modelēšanas sistēmas,
Virtuālās un papildinātās realitātes izmantošana apmācībā,
e - Demokrātija

Informācija par institūtu šeit


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016