Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Pieredzes un studiju rezultātu atzīšana

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.36 „Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” ikvienai personai ir tiesības vērsties Vidzemes Augstskolā ar iesniegumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu augstskolas īstenotā studiju programmā vai tās daļā.

Kā notiek studiju rezultātu atzīšana?

  • Lai uzsāktu studiju rezultātu atzīšanas procesu, personai ir mēnesi pirms semestra sākuma jāaizpilda un jāiesniedz IESNIEGUMS, pievienojot tam:
1. Europass Curriculum Vitae
2. Studiju rezultātus/pieredzi apliecinošie dokumenti vai to kopijas (Ja iesniegumam pievieno šo dokumentu kopijas, personai ir pienākums uzrādīt minēto dokumentu oriģinālus)
3. Reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments
  • Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu Administratīvā departamenta Studiju administrēšanas grupā (Valmiera, Cēsu iela 4, C205. kabinets) vai sūtot uz studijas@va.lv
  • Ir jāveic reģistrācijas maksa par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu - EUR 140,00 par vienu reģistrāciju (Vidzemes Augstskolas studentiem ViA Mūžizglītības centra kursiem bez maksas). Maksa par pārbaudījumu priekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanu - EUR 60,00 par vienu pārbaudījumu.
Kā aizpildīt iesniegumu?

Kontakti jautājumiem:

e-pasts: studijas[at]va.lv
tālrunis: + 371 64250853, mob.26182255
ViA Studiju administrēšanas grupa


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016