via
LAT
ENG
 
Pārmaiņas, kas stiprina!

Dārgie studenti un kolēģi!

2014. gads Vidzemes Augstskolā ir sācies pārmaiņu gaisotnē. Augstskola ir spērusi vairākus drosmīgus soļus, lai celtu savu konkurētspēju, ilgtspēju un studiju kvalitāti. Var rasties jautājums, kāpēc mēs to darām, ja jau šobrīd labi kotējamies Latvijas augstākās izglītības tirgū. Atbilde ir vienkārša – pārmaiņām augstākajā izglītībā ir jāapsteidz pārmaiņas citās dzīves jomās. Lai mēs diktējam noteikumus, nevis tos diktē mums.

Augstākā izglītība visā pasaulē piedzīvo pārmaiņu laikus, tā kļūst arvien atvērtāka un augstskolām ir jābūt gatavām strauji reaģēt uz izmaiņām darba tirgus pieprasījumā. Mūsdienu pasaule ir ļoti dinamiska, izmaiņas ir straujas un bieži nav iepriekš prognozējamas. Mūsu uzdevums ir studentiem piedāvāt tādu augstāko izglītību, kas dod ne tikai labas teorētiskas zināšanas un prasmes, bet arī spēju ātri pielāgoties jauniem apstākļiem.

Atslēgas vārds  Vidzemes Augstskolas nākotnes izaugsmei ir sadarbība.  Sadarbība visdažādākajos veidos un līmeņos, sākot ar iekšējo sadarbību augstskolā un beidzot ar ārvalstu partneriem.

Lai attīstītu augstskolas sadarbību ar partneriem privātajā un publiskajā sektorā, kā arī sekmētu papildu finansējuma piesaisti augstskolas attīstībai, augstskolā 2014. gadā tiek veidota īpaša struktūrvienība - Kompetenču centrs. Jaunajā struktūrvienībā tiks iekļauts arī esošais Mūžizglītības centrs.

Lai veicinātu dažādu nozaru pasniedzēju un studentu sadarbību, mēs esam pieņēmuši lēmumu arī apvienot trīs fakultātes – Sociālo zinātņu, Biznesa vadības un ekonomikas, kā arī Tūrisma un viesmīlības vadības fakultāti. Tātad no 2014.gada 1.februāra ViA būs divas fakultātes. Piedāvāto studiju virzienu un programmu skaits paliek nemainīgs – uz šo brīdi tie ir seši studiju virzieni, kuros tiek īstenotas 16 studiju programmas.

Atbilstoši fakultātēm tiek stiprināta arī zinātniskā infrastruktūra – papildus jau šobrīd starptautisku izcilību apliecinājušajam Sociotehisku sistēmu inženierijas institūtam 2013. gada beigās esam izveidojuši Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtu, kas darbosies ar pētniecību jaunizveidotās fakultātes studiju virzienos.

Būtisks solis ir sperts arī studiju procesa administrēšanā. Ņemot vērā izmaiņas mūsu valsts likumdošanā, pārejam uz studiju procesa pārvaldību no programmām uz virzieniem. Studiju programmu skaits  paliek nemainīgs (16), pārvaldībā ir ņemta vērā Latvijas likumdošanā noteiktā studiju programmu klasifikācija un akreditācijas process, kas notiek valstī noteiktos studiju virzienos. Mūsu augstskolas gadījumā tie ir seši virzieni. Vidzemes Augstskola uzskata, ka kādu šobrīd piedāvājumā esošo studiju virzienu vai programmu slēgšana nepietiekoša studentu skaita vai finansējuma dēļ nav pieļaujama, jo tas samazinās augstskolas piedāvājuma klāstu un kopējo kapacitāti.

Augstskola turpina attīstīties. 2014. gada septembrī durvis vērs jaunā inženierzinātņu fakultāte, kuras aprīkojumam nebūs analoga Latvijā. Pie jaunajām iekārtām varēs darboties kā koledžas līmeņa studenti, tāpat arī bakalauri, maģistri un doktoranti.

Rudenī tiks uzņemti pirmie studenti jaunā starptautiskā maģistra programmā „Starptautisko tūrisma pasākumu vadība”, kura tiks īstenota kopā ar Klaipēdas Universitāti, Igaunijas Viesnīcu un tūrisma vadības skolu, Mančesteras Metropolitan universitāti Lielbritānijā, Latvijas viesnīcu un restorānu asociāciju un Starptautisko tūrisma ekonomikas pētījumu centru Itālijā.

Nav noslēpums, ka valsts mūsu augstāko izglītību finansē daudz mazākā mērā, nekā tas tiek darīts citās Eiropas valstīs. Tāpat demogrāfiskā realitāte skaidri apliecina, ka jauniešu – potenciālo studentu skaits tuvākajos gados būtiski var samazināties. Daudzās Eiropas valstīs tiek piedāvāta bezmaksas augstākā izglītība, Latvijā turpretim valsts finansētas budžeta vietas tiek piedāvātas ierobežotā daudzumā.

Īstenojot šīs pārmaiņas, mēs kļūsim arī finansiāli efektīgāki, jo samazinās studiju procesa administratīvās izmaksas. Papildus izvērtējam, kuras funkcijas administrēšanā varam padarīt vēl efektīvākas un no kā, iespējams, varam atteikties vai uzticēt kādam citam.

Nobeigumā  novēlu visiem veiksmi un izturību pozitīvām pārmaiņām bagātajā Jaunajā gadā!

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,
Gatis Krūmiņš, rektors


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2014