Minimālā stipendija | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Minimālā stipendija

Minimālās stipendijas apmērs ir 99,60 EUR mēnesī.

Stipendiju piešķir uz vienu semestri. Rudens semestrī stipendija tiek piešķirta no septembra līdz janvārim, pavasara semestrī - no februāra līdz jūnijam (ieskaitot).

Uz ikmēneša stipendiju jāpiesakās rudens semestrī līdz 15. septembrim un pavasara semestrī līdz 15. februārim. Pieteikumu anketu ir nepieciešams aizpildīt elektroniski (Pieteikuma anketa)

Stipendiju var saņemt jebkurš pilna laika students, kurš studē par valsts budžeta līdzekļiem un kurš mācās sekmīgi, un izpilda visas studiju kursu prasības. Stipendiju var saņemt arī studenti, kuri augstskolā veic pedagoģisko vai zinātnisko darbību (strādā par docētāju, nodarbojas ar zinātni vai iesaistās pētnieciskos projektos).

Stipendiju nevar saņemt maksas studenti un studenti, kuriem iepriekšējā semestrī ir bijis vismaz viens akadēmiskais parāds vai nesekmīgs vērtējums ieskaitē vai eksāmenā.

Stipendiju saņēmēju skaits katrā kursā tiek noteikts proporcionāli budžeta vietu skaitam studiju nodaļā un kursā.

Galvenais kritērijs, pēc kā nosaka stipendijas saņēmējus, ir studenta sekmes (vidējā atzīme) iepriekšējā semestrī.
Vienādu sekmju gadījumā tiek ņemti vērā zinātniskās darbības rādītāji un tad vidējā svērtā atzīme.

Ja arī visi iepriekšminētie rādītāji ir vienādi, tad prioritāte stipendijas saņemšanā ir studentiem:

  • invalīdam, bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam, kā arī studentam, kura ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss;
  • studentam no daudzbērnu ģimenes;
  • studentam, kura ģimenē ir bērni;
  • studentam, kurš aktīvi iesaistās Vidzemes Augstskolas pārvaldē, sabiedriskajās aktivitātēs, zinātniskajā un pētnieciskajā darbā.

Lai varētu saņemt stipendiju, students Komisijai iesniedz:

  • pieteikumu stipendijas saņemšanai;
  • dokumentus, kas apliecina studenta zinātniski pētniecisko darbību iepriekšējā studiju semestrī;
  • dokumentus kas apliecina studenta augstākminētos sociālos rādītājus
  • citus dokumentus, kas pēc studenta domām ir nozīmīgi, izskatot minimālās stipendijas piešķiršanu

Stipendiju piešķiršanas nolikumu lūdzam meklējiet iekstikls.va.lv

Par stipendijas piešķiršanu ik semestri lemj ViA Stipendiju piešķiršanas komisija, kurā ir 4 studenti, 2 docētāji un 2 administrācijas darbinieki.

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016