Migrācijas ietekme uz Eiropas politisko domu un lēmumpieņemšanas procesu | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Migrācijas ietekme uz Eiropas politisko domu un lēmumpieņemšanas procesu

Informācija par projekta ietvaros rīkoto konfernci - šeit

Pēc konferences izdotais zinātnisko rakstu krājums - šeit

Publikācijas:

04.12.2006. Vidzemes augstskola un Eiropas Komisija Latvijā rīko konferenci par migrācijas ietekmi uz politisko lēmumu pieņemšanu Eiropā
Preses relīzes teksts (Latv.val. Adobe.pdf formātā 92 KB)

05.12.2006 10:14 Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā rīko starptautisku konferenci par migrāciju
Publikācijas teksts (Latv.val. Adobe.pdf formātā 93 KB)

08.12.2006. Neierobežos darbaspēka ieplūšanu no Bulgārijas un Rumānijas
Publikācijas teksts (Latv.val. Adobe.pdf formātā 89 KB)

08.12.2006. Artis Pabriks: "Latvija vēlas brīvu darba tirgu Eiropas Savienībā"
Publikācijas teksts (Latv.val. Adobe.pdf formātā 88 KB)

08.12.2006. Latvija neieviesīs ierobežojumus darbaspēkam no Bulgārijas un Rumānijas
Publikācijas teksts (Latv.val. Adobe.pdf formātā 90 KB)

08.12.2006. Bulgāri un rumāņi varēs strādāt Latvijā
Publikācijas teksts (Latv.val. Adobe.pdf formātā 92 KB)

20.12.2006. Durvis plaši aizvērtas

27.12.2006. Cilvēkiem ir grūti pieņemt, ka robežas kļūst aizvien porainākas, Anna Stroja intervijā ar Aiju Lulli, MsSoc, socioloģi
Raksta teksts (Latv.val. Adobe.pdf formātā 152 KB)

03.01.2008. Pētnieki rāda ceļu mūsdienīgai Latvijas migrācijas politikai
Preses relīze (Latv.val. Adobe.pdf formātā 96,8 KB)

08.01.2008. Pētnieki rāda ceļu mūsdienīgai Latvijas migrācijas politikai
Preses relīze (Latv.val. Adobe.pdf formātā 94,8 KB)

Sagatavotās publikācijas un prezentācijas materiāli:

Analītisks raksts: "Migrācijas politizēšanas inde Konstitūcijai"
Aija Lulle, socioloģe
Raksta teksts (Latv.val. Adobe.pdf formātā 153 KB)

Publikācijas kopsavilkums: What if Fear of Migration Kills the Constitution?
Aija Lulle, MsSoc of sociology
Publikācijas kopsavilkums (Angļu val. Adobe.pdf formātā 64 KB)

Migrācijas ietekme uz sociālekonomisko situāciju Vidzemes reģionā
Anna Karičerta, Profesionālais BA politikā un politologa kvalifikācija (kopsavilkums angļu un latviešu val)
Publikācijas kopsavilkums (Latv.val., Angļu val. Adobe.pdf formātā 82 KB)

Prezentācijas

Eiropas migranti: ģimenes atkalapvienošanās tiesības, patvēruma meklētāji, bēgļi un neregulārie migranti
Latvijas Cilvēktiesību centra direktore Ilze Brands Kehris
Prezentācija (Latv.val. Adobe.pdf formātā 135 KB)

Imigrantu integrācijas sociālie aspekti ES
Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Politikas analītiķis
Valdis Zagorskis
Prezentācija (Latv.val. Adobe.pdf formātā 1,27 MB)

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016