Maģistrantūras programmas personības un profesionālai izaugsmei! | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Maģistrantūras programmas personības un profesionālai izaugsmei!

Vidzemes Augstskola ir vieta mūsdienīgām, daudzveidīgām, profesionālām un sociāli aktīvām studijām modernā, zaļi domājošā un radošā vidē. Maģistrantūras programmas veidotas tā, lai sniegtu iespējami lielāko pievienoto vērtību, nostiprinot jau iegūtās zināšanas un prasmes, papildus sniedzot jaunas iespējas un padarot profesionālo darbību efektīvāku.

Maģistrantūras lekciju grafiks izveidots tā, lai iespējami netiktu kavēts darba process - lekcijas lielākoties notiek piektdienās un sestdienās.

ViA piedāvā 5 maģistrantūras programmas:

Biznesa vides vadība (profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā)

Pārvaldība un komunikācija (profesionālā maģistra grāds sociālajās zinātnēs ar specializāciju sabiedrības pārvaldes vadītājs vai komunikācijas vadība)

Tūrisma stratēģiskā vadība (profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā)

Starptautiskā tūrisma pasākumu vadība (starptautiska maģistra studiju programma (Jaunums!)

Sociotehnisku sistēmu modelēšana (profesionālā maģistra grāds sociotehnisku sistēmu modelēšanā, iegūstot profesionālās iemaņas zināšanu pārvaldībā, ģeoinformāciju sistēmu pielietošanā, virtuālās un papildinātās realitātes tehnoloģiju vadībā u.c.)

Pieteikties studijām maģistrantūrā būs iespējams elektroniski, izmantojot  ViA portālu magistri.va.lv. 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016