Lauku reģionu potenciāls | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Lauku reģionu potenciāls

Par projektu „Lauku reģionu potenciāls” (2013/2/5)

Globālās ekonomiskās recesijas ietekmē Eiropas lauku reģioni kļuvuši īpaši viegli ievainojami. Ekonomiskās lejupslīdes laikā laukos ir palielinājies bezdarbs, notikusi iedzīvotāju aizplūšana uz pilsētām un ārzemēm. Izsīkušas arī investīciju un kredītlīdzekļu iespējas. Diemžēl, Eiropas valstu valdības vairāk pievēršas lielo apdzīvoto centru attīstībai, nenovērtējot valsts teritoriju dažādību un lauku pašvaldību specifiskās vajadzības. Lai palielinātu lauku teritoriju potenciālu, ir labāk jāapzina to attīstību veicinoši faktori, iespējas un ierobežojumi salīdzinošā perspektīvā.

Vidzemes Augstskola kopā ar Norvēģijas un Lielbritānijas partneriem īsteno projektu „Lauku reģionu potenciāls” (Potential of Rural Regions – PURR), kuru finansē ESPON 2013 programma. Projekta  mērķis ir izveidot un trijās valstīs pārbaudīt jaunus paņēmienus mazu lauku teritoriju teritoriālā potenciāla noteikšanai. Lai partneru reģionu attīstību varētu novērtēt Eiropas kontekstā, projektā tiks apkopoti līdz šim veikto ESPON pētījumu rezultāti. Projektā iesaistītie partneru reģioni ir mazas un vidēja lieluma lauku pilsētas un teritorijas – Amatas novads, Notodenas pašvaldība (Norvēģija), Ziemeļjorkšīras reģiona, Velsas Kambrijas kalnu reģiona, kā arī Skotijas Damfrijas un Galovejas reģiona pašvaldības (Lielbritānija). Projektā pētnieki izveidos un praksē pārbaudīs teritoriālā potenciāla novērtēšanas un tā iedzīvināšanas metodoloģijas. Šīs metodoloģijas tiks veidotas, lai tās varētu pielietot arī citu lauku reģionu teritoriālo potenciālu analīzē.

Projekta darbības laiks ir divi gadi. Projekts ilgst no 17.02.2010 līdz 30.11.2011. Projekta vadošais partneris ir Norvēģijas pilsētu un reģionālās pētniecības institūts (projekta vadītājs - Steinārs Johansens, steinar.johansen@nibr.no). Projekta partneri ir Vidzemes Augskola (Visvaldis Valtenbergs, visvaldis.valtenbergs@va.lv) un Londonas Dienvidkrasta universitāte (Nīls Adams, adamsn3@lsbu.ac.uk).

Reģionālais seminārs Amatas novada domē 2010.gada 15.oktobrī.

Semināra materiālus skatīt šeit.

Kādi būs projektā iesaistīto partneru reģionu ieguvumi no projekta?

  • Partneru reģionu lauku teritoriju attīstības raksturojums pēc ESPON programmas u.c. datu bāzēs uzkrātajiem datiem un indikatoriem.
  • Reģiona specifikai atbilstošas ilgtspējīgas attīstības izvēles alternatīvas, kuras pārvērst rīcībā un projektu idejās.
  • Ilgtermiņa perspektīva lauku teritoriju attīstības plānošanā balstoties uz aktuālākajiem Eiropas mēroga pētījumu rezultātiem.

 

Projekta aktivitātes

  1. Izvēlēto lauku reģionu novērtēšana Eiropas kontekstā, balstoties uz līdzšinējo ESPON u.c. ziņojumu rezultātiem, kā arī reģionu specifiskajiem attīstības resursiem.
  2. Detalizētākas informācijas ievākšana no partneru reģionu pašvaldībām par teritoriālajiem resursiem, pārvaldību un politikas integrāciju.
  3. Vienas vai vairāku inovatīvu metodoloģiju izveidošana teritoriālā attīstības potenciāla noteikšanai. Šīs metodoloģijas tiks pārbaudītas katrā partnerreģionā.
  4. Balstoties uz teritoriālā potenciāla novērtējumu, izstrādāt politikas alternatīvas ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai katram projektā iesaistītajam partnerreģionam.
  5. Parādīt kā projektā izstrādātās metodoloģijas varētu pielietot arī citos Eiropas reģionos.

 

Projektā tiks aplūkotas deviņas lauku reģioniem saistošas tēmas: demogrāfiskā situācija, nodarbinātība laukos, lauku uzņēmējdarbības attīstība, lauku teritoriju un attīstības centru mijiedarbība, pieeja vispārējās nozīmes pakalpojumiem, kultūras mantojuma nozīmība lauku reģionos, institucionālā veiktspēja, klimata izmaiņas saistībā ar vietējo resursu izmantošanu un energoefektivitāti, lauksaimniecību strukturālās izmaiņas un lauksaimniecības loma lauku attīstībā.

 

Sākuma ziņojumu par projektu skatīt šeit.

V. Valtenberga prezentācija ""PURR" projekta virzība un iespējamās sinerģijas" ESPON ekspertu diskusijā par ESPON programmas aktualitātēm un iespējām. Rīga, 2011. gada 12. janvārī. Skatīt šeit.

Prezentāciju "PURR Midway Seminar Presentation, Valmiera, Vidzeme University of Applied Sciences, 27 March, 2011." skatīt šeit.

 

 

http://www.espon.eu

http://ec.europa.eu/index en.htm

 

                                                  

 

This material reflects the author's views and the Monitoring Committee is not liable for any use that may be made of the information contained herein.


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016