Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas

Projekta mērķis, sadarbībā ar Latvijas reģionālajām augstskolām veikt pētījumu par darbaspēka etniskajiem un valodu un prasmes aspektiem, vecuma un dzimuma struktūru, kā arī veikt potenciālās diskriminācijas signālu monitoringu ar mērķi noteikt nepieciešamos aktīvos un preventīvos pasākumus un izmaiņas likumdošanas aktos problēmas novēršanai.

Rezultātā tiek izstrādāts rekomendējošs ziņojumus, kas izmantojams politikas plānošanas procesā.

Projekta kontaktpersona
Agita Līviņa
tālr: 64207813
e-pasts: agita.livina@va.lv

Informācija par ESF


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016