LA un tā procedūra | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

LA un tā procedūra

Kas ir Learning Agreement? Kam tas ir jānogādā un kādiem parakstiem ir jābūt uz tā?

Learning Agreement (LA) ir studenta, ViA un uzņemošās augstskolas trīspusēji noslēgts līgums par plānoto programmu. Šī līguma forma ir pieejama Iekštīklā sadaļā „Iespējas ārzemēs" - „Erasmus studijām nepieciešamie dokumenti". Līgumā students norāda kursus, kādus plāno apgūt uzņemošajā augstskolā. Tāpat jānorāda, cik ECTS ir katram kursam, kā arī kursa koda numurs, ja tāds ir pieejams.

Kad ir sarakstīti visi apgūstamie kursi, tie ir jāapstiprina pie sava studiju programmas direktora ar parakstu uz LA. Pēc tam tas jānes uz Akadēmisko departamentu, kur LA arī tiek parakstīts un apzīmogots. Pēc tam no Akadēmiskā departamenta puses tas tiek sūtīts uz uzņemošo augstskolu. LA tiek sastādīts un parakstīts pirms došanās uz ārvalstu augstskolu.

LA ar visu 3 pušu (studenta, Vidzemes Augstskolas un uzņemošās ausgtskolas) parakstiem ir jānonāk ViA Starptautiskās sadarbības daļā ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc studiju uzsākšanas. Studentam ir jāseko līdzi, lai šis termiņš tiktu ievērots.

Ja ierodoties ārvalstu augstskolā vai apmaiņas studiju laikā ir kādas izmaiņas kursu sarakstā, tad nekavējoties ir jāaizpilda LA pielikums (CHANGES TO ORIGINAL PROPOSED STUDY PROGRAMME/LEARNING AGREEMENT), kurš ir pieejams turpat, kur LA. Tajā jānorāda, kurš no plānotajiem kursiem netiks apgūts (Deleted course unit), un kurš būs tā vietā (Added course unit). Tad šis dokuments jādod parakstīt ārvalstu augstskolas atbildīgajam pārstāvim, un pēc tam kopā ar orģinālo LA tas jānosūta pa pastu uz ViA Starptautiskās sadarbības daļu. 

Ja apmaiņas studiju laikā izmaiņas nav notikušas, pēc studiju perioda beigām LA oriģināls ir jāiesniedz ViA Starptautisko studiju speciālistam. 

Vienmēr ir jāpārliecinās, ka LA ir parakstīts gan no ViA, gan uzņemošās augstskolas puses, kā arī ir paša studenta paraksts, jo šis dokuments ir apliecinājums, ka visas trīs puses ir apstiprinājušas apgūstamo programmu un tā tiks atzīta.

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016