Kultūras tūrisma apmācības programmas sagatavošana un apmācības pilotprojekta realizācija | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Kultūras tūrisma apmācības programmas sagatavošana un apmācības pilotprojekta realizācija

Vidzemes Augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības nodaļai sadarbojoties ar Vidzemes Mūžiglītības centru izstrādāta kursa "Kultūras tūrisms" programma 80 lekciju apjomā un saskaņota ar LR Kultūras ministriju un Tūrisma Attīstības valsts aģentūru. Mācību programma izstrādāta ar mērķi tālākizglītības kursu dalībniekiem sniegt pamatzināšanas par kultūras vēsturi un tūrismu, par kultūras mantojuma objektu un vērtību pārvaldību, kā arī par kultūras tūrismu kā specifisku tūrisma formu, un sniegt zināšanas mūsdienīga kultūras tūrisma produkta radīšanā.

 

Apjomīgā kursa programma veidota no 16 atsevišķām daļām – būtiskākajiem kultūras vēstures un tūrisma vadības aspektiem veltīti atsevišķu lekciju bloki, kurus lasīt piekrituši kopskaitā divdesmit viens profesionāls pasniedzējs. Lielākā daļa lektoru ir eksperti, kas aktīvi strādā savā nozarē – piemēram, mākslas zinātnieks Rihards Pētersons (Latvijas Mākslas akadēmija), kultūrpolitikas eksperte Dace Melbārde (LR Kultūras ministrija), valodnieks Leons Taivāns, filozofs Artis Svece (Latvijas Universitāte), folklorists Valdis Muktupāvels (Latvijas Universitāte), muzeju speciālisti Tālis Pumpuriņš (Cēsu Vēstures un mākslas muzejs) un Jānis Garjāns (Valsts Muzeju pārvalde), etnogrāfs Mārtiņš Kuplais (Brīvdabas Etnogrāfiskais muzejs), teātra vēsturnieks Jānis Siliņš (Latvijas Kultūras akadēmija), mārketinga speciāliste Brigita Strode (Inspiration Riga) u.c. No Vidzemes Augstskolas docētājiem tālākizglītības kursu pasniegšanā iesaistīsies augstskolas rektore Vija Daukšte, ViA Tūrisma organizācijas un vadības nodaļas docētāji Jānis Kalnačs, Ilgvars Ābols u.c. lektori.

Paralēli darbam pie mācību programmas, projekta ietvaros ir iztuklota un izdota tūrisma profesionāļa Boba Makkerčera un kultūras mantojuma aizsardzības speciālistes Hilarijas di Krosas kopīgi izveidotā grāmata “Kultūras tūrisms. Tūrisma un kultūras mantojuma pārvaldības partnerība”.

Grāmata izdota izdevniecībā “Neputns”.

Jāpiebilst, ka “Kultūras tūrisma” programma tiks iesniegta arī LR Izglītības un zinātnes ministrijā licences saņemšanai, līdz ar to kursiem noslēdzoties, kursu dalībnieki saņems sertifikātus, ka apmeklējuši LR IZM licencētu programmu. Kursu sākums plānots martā un noslēgums maijā. Pateicoties ESF atbalstam projekta īstenošanā 20 – 25 nozarē strādājošie (kultūras pieminekļu īpašnieki, kultūras un pašvaldību darbinieki, tūrisma biznesā strādājošie) un citi interesenti šos kursus var apmeklēt bez dalības maksas un tāpat bez maksas saņem arī kursu mācību materiālus.

Informācija par ESF

     


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016