Koka ēku celtniecība un ekobūves | Vidzemes Augstskola
via
LAT
ENG
 

Koka ēku celtniecība un ekobūves

Par programmu:

Koka ēku celtniecība un ekobūves – inovatīvi risinājumi dzīvei saskaņā ar dabu.

Ja esi uzņēmīgs un mērķtiecīgs, kam interesē videi draudzīgu risinājumu pielietošana efektīvas celtniecības nolūkos, tad studiju programma Koka ēku celtniecība un ekobūves ir domāta tieši Tev!

Studiju programmas mērķis ir:

 • Sagatavot zinošus būvdarbu vadītājus darbam vienā no galvenajām un pelnošākajām tautsaimniecības nozarēm – celtniecībā.
 • 2,5 gadu laikā sniegt iespēju iegūt 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju – Būvdarbu vadītājs

Studiju programmas priekšrocības:

 • uz zinātniskiem pamatiem balstīta un praktiski orientēta augstākā profesionālā izglītība cilvēkiem, kuri vēlas strādāt  būvniecības nozarē un savā darbībā vēlas cienīt un respektēt ,,zaļo” domāšanu.
 • studiju programma sagatavo profesionāļus ar 4. līmeņa kvalifikāciju ” Būvdarbu vadītājs”;
 • studiju programmā īpaša uzmanība tiek pievērsta šobrīd pasaulē aktuālajām būvniecības metodēm, piemēram, „zaļais iepirkums”, pasīvo māju būvniecība, alternatīvie ēku apkures risinājumi utml.

Studiju kursi, kas veido programmas saturu

Koka ēku un ekobūvju celtniecība
Energoefektivitāte un ilgtspējīga būvniecība
Būvdarbu tehnoloģijas, celtniecības
mehānismi un aprīkojums
Būvfizika un būvmehānika
Materiālu pretestība
Rasēšana un projektēšanas pamati
Inženierkomunikācijas
Uzņēmējdarbības pamati
Projektu vadība
Nozares tiesību pamati un standarti
Ekonomikas pamati
Datorzinība
IT un datorgrafikas lietojums
Vides plānošana un ainavu arhitektūra
Ekoloģija un vides aizsardzība
Arhitektūra un stilu mācība
Inženierģeoloģija un pamati
Būvmateriāli un ekoloģiskie materiāli
Būvķīmija
Būvkonstrukcijas
Elektronikas pamati
Ģeodēzija
Matemātika
Specialitātes svešvaloda
Lietišķā latviešu valoda
Cilvēkresursu vadība un psiholoģija
Darba aizsardzība un PMP

Prakses ir neatņemama profesionālās augstākās izglītības sastāvdaļa. Prakses mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

Pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā „ Koka ēku celtniecība un ekobūves” prakses notiek ārpus augstskolas celtniecības uzņēmumos un iestādēs būvniecības jomā pieredzējušu speciālistu vadībā, un to kopējais garums ir 16 nedēļas


Prasmes un iemaņas, kādas studiju programma veido studentos

Studiju programma ,,Koka ēku celtniecība un ekobūves” sagatavo darba tirgus prasībām atbilstošus profesionālus būvniecības speciālistus, kuru teorētiskās un praktiskās zināšanas, kā arī prasmes, iemaņas un attieksmes atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām un kuri spēj uzņemties un veikt šīs profesijas standartā noteiktos pienākumus:

 • atbildīgi un patstāvīgi veikt būvdarbu vadītāja pienākumus atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības tiesību normām būvniecības jomā;
 • veikt būvdarbu operatīvo vadību, koordinēt būvniecības dalībnieku darbu;
 • plānot būvobjekta realizāciju atbilstoši būvprojektam, novērtēt projekta dokumentāciju;
 • novērtēt un analizēt objekta būvniecības ekonomiskos faktorus;
 • projektēt būvdarbu organizēšanu, plānot un vadīt būvdarbus, spēt organizēt būvobjekta pastāvīgo  nodrošinājumu;
 • kontrolēt izpildīto būvdarbu apmaksu;
 • nodrošināt un kontrolēt vides aizsardzības, ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu;
 • izmantot aprēķinu metodes un speciālās datorprogrammas.

Būvniecības apjomi turpina pakāpeniski pieaugt, tas pamanāms jaunu ēku celtniecībā, kā arī veco māju renovācijā un uzlabošanā.

Kāpēc tieši koka ēku celtniecība un ekobūves?

 • EKO būvniecība kā ES prioritārā nozare. Eiropas Savienības mērķis ir veicināt tādu tehnoloģiju, produktu un pakalpojumu izstrādi un ieviešanu, kuru izmantošanas rezultātā tiek samazināta mūsu ietekme uz vidi, kā arī atbalstīti videi draudzīgi patēriņa un ražošanas veidi. Starp prioritārajām nozarēm ir arī „Ēkas/Celtniecība: inovatīvo produktu atbalsts celtniecības jomā”.
 • Zaļā būvniecība kā cīņa pret klimata pārmaiņām. Zaļā būvniecība tiek uzskatīta par sudraba lodi, lai novērstu draudus klimata pārmaiņām, resursu nepietiekamību un enerģijas nepietiekamību, jo šobrīd būvniecībā patērē 30% no kopējā  izejvielu patēriņa un 40% no kopējā enerģijas patēriņa.
 • Uzsākta iniciatīva Latvijas būvniecības speciālistu zināšanu paaugstināšanai¸ kur lielākā uzmanība tiek pievērsta energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu jomā strādājošo apmācībai un kvalifikācijas paaugstināšanai. Koka māju ražotāji nodibinājuši klasteri, kas dos iespēju uzņēmumiem konkurēt eksporta tirgos un iepazīt jaunus risinājumus būvniecībā.
 • Studiju programma izstrādāta, ņemot vērā pašreizējās darba tirgus tendences ar nolūku sniegt uz zinātniskiem pamatiem balstītu un praktiski orientētu augstāko profesionālo izglītību cilvēkiem, kuri reāli strādās būvniecības nozarē, turklāt cienīs un respektēs ,,zaļo” domāšanu.

Pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma iegūšanas ir iespējams strādāt būvniecības un projektēšanas uzņēmumos, būvuzraudzības dienestā, attīstīt savu uzņēmējdarbību utml.


Intervija ar studiju programmas "Koka ēku celtniecība un ekobūves" absolventu, SIA "Dores" eksporta projektu vadītāju Daini Koku:

 • Kas ietekmēja Jūsu izvēli uzsākt studijas Vidzemes Augstskolā? 

Vidusskolā vēlējos doties uz Vāciju studēt mašīnbūvi. Laiks gāja un dzīve mani ievirzīja būvniecībā, taču saglabāju domu par Vācijas piedāvātājām studiju iespējām. Taču tad sapratu, ka arī Vidzemes Augstskola piedāvā interesējošo programmu. Uz papīra programmas struktūra bija ārkārtīgi patīkama un tendēta uz Latvijas iespējām koka ēku būvniecību zemē, kur šie resursi ir pieejami. Līdz ar to izvērtēju visus plusus un mīnusus. Vācijas gadījumā nedaudz traucēja finansiālā puse, turpretī Latvijā piedāvāja jaunu, potenciālu programmu. Tā nosliecos par labu Vidzemes Augstskolai. Lēmums bija strukturēts. Protams, pēc padoma arī vērsos pie saviem tuvajiem, jo biju ticis vienā no "top" septiņām Vācijas inženierzinātnes augstskolām. Bet atskatoties, esmu sapratis, ka Vācijā iegūtās zināšanas un iemaņas būtu sausas, taču šeit es piedāvāju labus risinājumus dažādiem cilvēkiem un jūtu zināmu degsmi savā darbā.

 • Ko, Jūsuprāt, ir svarīgi ņemt vērā, pieņemot īsto lēmumu – kādā nozarē darboties nākotnē? 

Topošajiem KECE studentiem ir jāsaprot, ka inženierzinātnes nosaka pasaules un valsts attīstību. Līdz ar to es ļoti ieteiktu studentiem pievērsties šai nozarei. Protams, ir nepieciešami biznesa vadības speciālisti, bet kas tad tiks vadīts, ja viss nonāk līdz tam, ka vienmēr ir nepieciešams kāds tehnisks cilvēks, kurš rada tehnisku produktu, jo reāli tiek vadīts pats produkts.  Es ļoti nosliecos uz to, ka visa pamatā ir ražošana. Potenciālajiem studentam vajadzētu saprast to, ka viņi ir paši savas laimes kalēji. Tā ir panākumu atslēga, jo neviens nespēs dot tieši to, kas ir nepieciešams. Ja pats raks zināšanas un attīstīs sevi , tad arī dzīve viss notiks. Vidzemes Augstskolas lielākais pluss bija tas, ka studiju procesā piedalās salīdzinoši mazas studentu grupas un nekur citu nav iespējams atrast tik ļoti piemērotu informāciju tieši sev. Tas ir tas, ko es arī nožēloju. Man vajadzēja jomas ekspertiem un pasniedzējiem vairāk prasīt sev nepieciešamo, jo ViA bija vieta, kur to varēja darīt. Tas būtu man ārkārtīgi palīdzējis, taču prieks, ka vismaz tagad to sapratu un šodien izmantoju visas piedāvātās iespējas.

 • Ja Jums šobrīd būtu 20 gadi un Jūs noķertu zelta zivtiņu, ko Jūs vēlētos?

Ja es noķertu zelta zivtiņu, tad es vēlētos, lai man ir bezgalīgi daudz vēlēšanos, taču tā tas laikam nestrādāt. Bet ja godīgi, tad es neko nemainītu. Loterijas un vēlēšanās ir iegūtas bez darba, tāpēc to vērtība netiek novērtēta. Protams, ka es reizēm domāju un kaut ko vēlos, bet tad es saprotu, ka tas vienkārši ir jānopelna. Un tā tas dzīve ir gājis, sāku no būvdarbu palīga un ar saviem darbiem esmu ticis līdz eksporta vadītājam.

 • Kāda ir Jūsu veiksmīgas dienas formula?

Veiksmīgas dienas formula ir labs miegs. Agrāk gāju gulēt vēlu, jo studentu dzīve neļāva mierīgi snaust, taču tagad rituāli ir mainījušies. Ja varu piecelties un visu izdarīt bez liekas steigas, sastādīt dienas plānu un mērķi, kuru sasniedzu, tad tā ir veiksmīga diena.


Izglītība: 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Profesionālā kvalifikācija: būvdarbu vadītājs (4. līmeņa profesionālā kvalifikācija)
Studiju virziens akreditēts: līdz 2019. gada 18. jūnijam
Studiju veids: pilna laika studijas vakara grupās
Studiju ilgums: 2,5 gadi (5 semestri)
Prasības uzņemšanai:

CE: Matemātika, Svešvaloda*

CE rezultāti – 60%; vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: latviešu valoda, matemātika/ algebra un ģeometrija, fizika vai ķīmija - 35%; ieskaite vai eksāmens informātikā– 5% 

Budžeta vietu skaits 2016./2017. ak.g.: 15
Studiju maksa 2016./2017. ak.g.: EUR 1558 (kopējā studiju maksa EUR 3895)

*  viena no svešvalodām: angļu val., vācu val., franču val., krievu val.


"Būvniecības procesā būvdarbu vadītājs ir viena no galvenajām personām! Mums pietiek celtnieku ar augstāko izglītību un arī zemākā līmeņa strādnieku ir daudz, bet pietrūkst attiecīgi izglītotu vidējā līmeņa vadītāju. Būvniecības joma jāvada zinošiem speciālistiem, un tādus sagatavos studiju programma ,,Koka ēku celtniecība un ekobūves".

Studiju programmas izstrādātājs Mg.paed. Valdis Vīksna

 

 

 

 


 
Vidzemes Augstskola © 2006-2016